St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius ziekenhuis

 

Het St. Antonius Ziekenhuis en Inhealth werken al jaren met elkaar samen op verschillende vraagstukken in relatie tot inzetbaarheid. Bijvoorbeeld bij de begeleiding van HR in de transitie van verzuim naar inzetbaarheid, doelgroep specifieke aanpakken en het ontwikkelen van een visie en programma voor leiderschapsontwikkeling. We lichten hieronder twee vraagstukken en aanpakken uit.

Sterk in je Werk programma

Vraag

De Santeon Ziekenhuizen zijn in 2015 gezamenlijk gestart met het programma ‘Sterk in je Werk’, om onder dit vlak aandacht te kunnen geven aan duurzame inzetbaarheid. De invulling per huis is hierbij divers, waarbij het St. Antonius Ziekenhuis voor een duurzame, impactvolle aanpak wilde gaan.

Aanpak

Wij hebben het St. Antonius Ziekenhuis vanaf de start begeleid bij het vormen van visie, samenhang en een activerende aanpak met sterke communicatie, activiteiten en een ambassadeursnetwerk. Hierbij hebben wij met ons team diverse rollen vervuld; van mede-kartrekker, sparringpartner op strategisch niveau, facilitator en gespreksbegeleider, en ontwerper van campagnes en communicatie.

Resultaat

Sterk in je Werk is niet meer weg te denken en het St. Antonius is een voorloper in de sector op dit vlak. Waar Sterk in je Werk startte als een los programma met twee kartrekkers (Judith Winkel en Inhealth), is het inmiddels onderdeel van HR met een gedreven team, en wordt Sterk in je Werk gebruikt als podium en aanjager voor verschillende DI-thema’s.

 

InBalans in het ziekenhuis

Vraag

Mede omwille van Covid en diens nasleep werd rust, ruimte en aandacht voor medewerkers het afgelopen jaar verkozen tot prioriteit nummer 1 binnen het ziekenhuis. Hierbij werd onderlinge dialoog als een cruciale component benoemd om dit te realiseren. Echter; hoe doe je dat in de hectische ziekenhuispraktijk?

Aanpak

In 2022 hebben wij samen met het St. Antonius en de Universiteit Utrecht ingeschreven op de onderzoeksubsidie voor ‘innovatieve interventies versterken van mentale vitaliteit’ van ZonMw. Als interventie zetten we InBalans in (zie ook O&O fonds GGZ), waarbij we parellel (actie) onderzoek doen met de

Universiteit Utrecht naar de effecten van de aanpak op mentale vitaliteit en cohesie in de teams. Met de aanpak kunnen 15 leidinggevenden en hun teamsmeedoen.

Resultaat

Betrokkenheid van stakeholders, strak projectmanagement, en inspirerende communicatie zorgden voor veel interesse en enthousiasme om mee te doen – we hebben zelfs moeten loten voor uiteindelijke deelname. Inmiddels is de kick-off geweest en zijn de eerste trainingen gestart. De aanpak loopt tot het najaar ’23.

Send this to a friend