St. Antonius Ziekenhuis

De vraag

Sterk in je Werk. Dat is de naam van het programma dat het St. Antonius Ziekenhuis inzet voor gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Inhealth ondersteunde het ziekenhuis hierbij. Maar hoe zorgen we blijvend voor resultaat? De wereld van de zorg is immers in beweging. Hoe houden we deze onderwerpen hoog op de agenda?

Onze aanpak: helder communiceren & meetbaar maken

Opvallende communicatie en acties met een duidelijke boodschap maken dat Sterk in je Werk bekend is geworden bij de medewerkers. We integreerden het programma in bestaande systemen en werkprocessen. Ook stelden we met verschillende stakeholders Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) en Kritieke Succes Factoren (KSF’s) vast. Zo maakten we de resultaten binnen de organisatie en werkprocessen meetbaar.

Het resultaat: monitoren, bijsturen en urgentie aantonen

We koppelden meetbare resultaten aan succesfactoren. Concreet en op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld: ‘Sterk in je Werk is onderdeel van het jaargesprek’, gekoppeld aan succesfactoren als draagvlak, bereik, dialoog, eigenaarschap en vindbaarheid. Monitoren, bijsturen en het blijvend aantonen van urgentie maakten we hierdoor mogelijk.

Hoe nu verder?

De KPI’s en KSF’s bieden houvast tijdens de vaste evaluatiemomenten met verschillende stakeholders uit de organisatie. Op basis van deze factoren stellen stakeholders elkaar steeds de vraag: welk gedrag is nodig en van wie? En welke faciliteiten uit de omgeving zetten we daarbij in?

Bekijk ook: Opella

Bekijk casus

Bekijk ook: Stedin

Bekijk casus

Bekijk ook: De Nederlandsche Bank

Bekijk casus

Send this to a friend