De uitdagingen van G4S en de beveiligingssector

Om met succes aandacht te kunnen geven aan inzetbaarheid, zijn dit voor G4S de belangrijkste uitdagingen om rekening mee te houden:

Sleep
1

Vinden en behouden van talenten

2

Oplopend personeelsverloop

3

Vergrijzing personeelsbestand

4

Beperkte arbeidsmobiliteit

5

Hoge fysieke en mentale belasting

6

Hoge ervaren werkdruk

“Ook morgen echt op je plek bij G4S! Wij willen onze collega’s op nummer één zetten. Omdat zij het allerbelangrijkste zijn. Zij maken het verschil en G4S maakt het verschil in de maatschappij.”

Simone van Bruggen, HR directeur G4S

En dus is de wens van G4S: Employer of Choice zijn!

En daar horen voor G4S deze inzetbaarheidsdoelen bij:

  • Gezondheidscijfer omhoog
  • Tevredenheid omhoog
  • Instroom omhoog
  • Doorstroom omhoog
  • Uitstroom omlaag

Vinz van Es, G4S

Managing Director, CEO

“Inzetbaarheid is een onderwerp waarvan je niet zeker kan weten hoe je het oplost. Maar met de ervaring en overtuiging van Inhealth heb ik er alle vertrouwen in dat zij ook bij ons mooie resultaten kunnen behalen.”

Dennis Gähler, G4S

Directeur G4S

“Door de ervaringen van Inhealth in onze sector, hebben we het vertrouwen dat zij ons verder kunnen helpen. Van Objective Key Results die we op papier hadden staan, hebben we nu een concrete aanpak. Een aanpak die gewoon klopt.”

Aan de slag met inzetbaarheid: G4S vroeg de MDIEU-subsidie aan

Deze subsidie kun je als organisatie inzetten voor allerlei activiteiten. Als ze uiteindelijk maar bijdragen in de inzetbaarheid van je medewerkers! G4S zet de MDIEU-subsidie onder andere in voor advies en begeleiding van Inhealth. Dat gaf G4S en ons de ruimte om echt het verschil te maken. En zo gingen we aan de slag, met 4 hoofdpijlers:

1

Visie en ambitie

Om écht impact te maken, moet je weten waar je ambitie en doelen liggen op het gebied van inzetbaarheid. Om dat voor G4S te formuleren, begonnen we met interviews met medewerkers en leidinggevenden uit verschillende business units. Ook hielden we een sessie met een goede afvaardiging van de organisatie. Met ons strategiespel bepaalden we o.a. wie we zijn, hoe we ervoor staan op het gebied van inzetbaarheid en waar we naartoe willen. We maakten eerst een roadmap. Dat bracht ons op een concrete visie en ambitie. Dit helpt G4S, omdat alle betrokkenen nu weten waar ze het precies over hebben en met welk resultaat ze blij zullen zijn.

De stip op de horizon voor de komende 3 jaar is er!

2

Leiderschap

Met veel verschillende locaties, teams en functies, kun je je voorstellen dat er veel mensen rondlopen met een leiderschapsrol. En al wil je nog zo graag werken aan inzetbaarheid, voor jezelf en voor je team – lukt dat pas echt als je precies weet wat je kán en mág doen.

Daarom zorgen we ervoor dat iedereen de stip op de horizon kent en dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. We begeleiden leidinggevenden daarin.

“Naar aanleiding van de kick-off sessie van ‘Ook morgen…’ heb ik bij mijn team een start gemaakt. Ik heb een idee geleend van een collega leidinggevende, maar het werkt goed om op een laagdrempelige manier een goed gevoel te krijgen bij de bedoeling van het programma. Mijn enthousiasme over ‘Ook morgen…’ draag ik graag over op mijn team!”

Leidinggevende, G4S

3

Communicatie en activatie van medewerkers

En dan… is het zaak dat ook de medewerkers weten wat zij kunnen doen op het gebied van hun inzetbaarheid! Daarom werken we aan heldere communicatie en activatie. Waarbij:

  • We uitgaan van de belevingswereld van medewerkers. De communicatie speelt in op uitdagingen waar medewerkers gedurende verschillende fases van hun leven of loopbaan tegenaan kunnen lopen.
  • We aansluiten op andere programma’s, zoals de arbeidsmarktcampagne ‘Ook morgen Veiliger’.
  • We verschillende thema’s bij elkaar brengen onder dezelfde noemer ‘Ook morgen…’. Deze kan worden aangevuld met alle onderwerpen die voor medewerkers en de organisatie belangrijk zijn.

 

‘Ook morgen…’ werd begin februari 2024 gelanceerd!

4

Resultaat en monitoring

Het monitoren van data helpt ons om te zien of we met ‘Ook morgen…’ ook écht de ambitie van G4S waarmaken. En het maakt op het juiste moment duidelijk of we moeten bijsturen of niet. Daarom gingen we op zoek naar bestaande en nieuwe bronnen van data om verzuim, inzetbaarheid, in-, uit-, en doorstroom te meten.

We startten met twee onderdelen:

  • Verzuimdata, die door alle betrokken rollen te allen tijde in te zien zijn.
  • Een pulsemeting, in samenwerking met andere projecten waarmee G4S de medewerkers op één zet.

Zo weten we wanneer we moeten bijsturen en/of feest vieren!

“Naar aanleiding van de kick-off sessie van ‘Ook morgen…’ heb ik bij mijn team een start gemaakt. Ik heb een idee geleend van een collega leidinggevende, maar het werkt goed om op een laagdrempelige manier een goed gevoel te krijgen bij de bedoeling van het programma. Mijn enthousiasme over ‘Ook morgen…’ draag ik graag over op mijn team!”

Leidinggevende, G4S

“G4S is een werkgever met een grote ambitie. En iedereen werkt er hard aan om deze te halen! Dat resulteert in een grote betrokkenheid, van zowel hr, als directie, als andere collega’s. Samen maken we ‘Ook morgen…’ een vast onderdeel van de organisatie.”

Merel Lanting, adviseur Inhealth

Sandy van Beuzekom

Interessant, dat voorbeeld van inzetbaarheid bij G4S!

Neem contact op met Sandy, adviseur inzetbaarheid. Zij vertelt je er graag meer over.