In de kern zagen we twee dingen:

1

De keuzes die Gom gemaakt had in de inrichting van het verzuimproces was nog niet voldoende geborgd

2

Er werd van alles gedaan om verzuim op te lossen, maar er was nog onvoldoende nagedacht over wat er nodig is om verzuim te voorkomen

Deze conclusie trokken we uit een zorgvuldige analyse, waarin we tientallen medewerkers spraken, documenten doorzochten en gebruikmaakten van een bewezen onderzoeksmethode (7s analyse). Er was werk aan de winkel! Gelukkig wisten we door de analyse precies waar de gaten zaten en welke stappen gezet moesten worden…

 

Verzuim op orde

Met deze kernuitdagingen en op basis van onze analyse hebben we samen met een projectgroep een aantal oplossingsrichtingen ontwikkeld, die we als pilot hebben getest. Bijvoorbeeld:

Sleep

Van verzuimregisseur naar verzuimcoach, waarbij een groter accent lag op het ondersteunen en coachen van leidinggevenden

Diverse tools voor hr, verzuimcoaches en leidinggevenden die het verzuimproces helder uiteenzetten

Een Plan van Aanpak per object om zowel preventief als curatief stappen te zetten

Het verzuim liet een daling zien bij de objecten die mee deden aan de pilot

Alle betrokkenen waren enthousiast en vooral leidinggevenden voelden zich gesteund

En bovenal stonden preventie en duurzame inzetbaarheid op de kaart binnen Gom. De ambities om een vitale organisatie te worden beloven veel goeds voor de toekomst!

“Als familiebedrijf zit het hebben van aandacht voor elkaar en onze mensen in ons DNA. Preventie past ons daarom zo goed en we gaan er hard aan werken om dat nog meer op de kaart te zetten.”

Opdrachtgever GOM

Andere voorbeelden
uit de praktijk

Cederic Ubachs

Interessant, dat voorbeeld bij Gom!

Neem contact op met Cederic. Hij vertelt je er graag meer over.