Blijf ons volgen

Terwijl je wacht op onze reactie (deze komt zo snel mogelijk, beloofd!), bekijk eens onze LinkedIn-pagina!

Ons team

Voor al jouw vragen kun je ons mailen, bellen of het contactformulier invullen. Heb je een vraag voor een specifieke Inhealth-collega, dan vind je de contactgegevens hier:

Veelgestelde vragen

Een organisatie waarin integraal aandacht is voor inzetbaarheid, is voorbereid op de toekomst. We leven in een maatschappij en een tijd waarin continu verandering plaatsvindt. We adviseren organisaties om zich heen en vooruit te kijken, te weten wat deze veranderingen van medewerkers vragen en dit op te nemen in de strategie van de organisatie. Door aandacht te hebben voor de inzetbaarheid van medewerkers, zijn ze vitaler, wendbaarder en productiever. Dat maakt jouw organisatie beter voorbereid op de toekomst.

Wij vinden dat inzetbaarheid een alledaags onderwerp hoort te zijn binnen organisaties. De eerste stap om dat te realiseren is inzetbaarheid opnemen in de algemene doelen en strategie van de organisatie. En andersom: die organisatiedoelstellingen vormen de leidraad van jouw verzuim- en inzetbaarheidsbeleid. Ook is het belangrijk om oog te hebben voor het (onbewuste) gedrag van mensen en te luisteren naar wat zij nodig hebben. Het betrekken van verschillende stakeholders (MT / OR / leidinggevenden, etc.), het monitoren en analyseren van de aanpak en het op tijd bijsturen, helpen om inzetbaarheid in te bedden in organisatie.

Er zijn verschillende manieren om het verzuim omlaag te krijgen. Het gaat er uiteindelijk om dat je een aanpak kiest die past bij jouw organisatie. Het snelste resultaat behaal je door aan de slag te gaan met de huidige verzuimdossiers en deze aan te pakken en op te lossen. Daardoor verlaagt het verzuim snel. Voor een duurzaam resultaat, adviseren we om tegelijkertijd een strategie en richting te bepalen die past bij jullie organisatie en de mensen die er werken. En daarbij niet alleen na te denken over verzuim, maar ook over inzetbaarheid. De volledige route van verzuim naar inzetbaarheid vind je in dit stappenplan.

Het activeren van medewerkers kent verschillende aandachtsgebieden. Zorg er allereerst voor dat je weet wie jouw medewerkers zijn! Ga met hen in gesprek en luister echt goed naar wat zij nodig hebben voor hun eigen inzetbaarheid. Verdiep je in de verschillende doelgroepen die er binnen jouw organisatie zijn en wat hun verschillende uitdagingen en behoeften zijn. Zorg dat het aanbod dat je hebt aansluit op de behoeften van de medewerker, dat het aanbod overzichtelijk terug te vinden is en dat hier effectief en doelgroepspecifiek over wordt gecommuniceerd, met een aansprekende, heldere boodschap en middels de juiste kanalen.

Vaak zijn gedragingen zo ingesleten bij de mens dat het lastig is om van bepaalde gewoonten af te wijken. Dat geldt ook voor de medewerkers binnen jouw organisatie en de manier waarop zij wel of niet aan hun inzetbaarheid werken. Onderzoek wat hun gedrag bepaalt en welk gedrag nodig is om jullie doelstellingen op het gebied van verzuim en inzetbaarheid te behalen. Zorg voor inzicht in welke drempels medewerkers ervaren om daadwerkelijk dat gewenste gedrag te vertonen. Ontwerp vervolgens communicatieuitingen of andere oplossingen en interventies die medewerkers bewust of onbewust stimuleren de juiste keuzes te maken. Een uitgebreidere toelichting over het sturen van gedrag vind je hier.

De MDIEU-subsidie is een ideale kans om als organisatie extra te investeren in de inzetbaarheid van jouw medewerkers. MDIEU staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden en is een subsidie die ter beschikking wordt gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je kunt de subsidie voor allerlei activiteiten inzetten, als deze maar bijdragen aan de inzetbaarheid van je medewerkers. Denk hierbij aan expertise, advies en ondersteuning bij uitvoering van diverse activiteiten. De subsidieregeling MDIEU biedt de mogelijkheid om financiering van 50% voor een aanpak vanaf €75.000 te ontvangen. Inhealth kan helpen bij de aanvraag van de subsidie en we geven graag advies over jullie aanpak. Zorg dat je er op tijd bij bent, want het aantal aanvraagmomenten is beperkt.

Inhealth geeft advies op het gebied van verzuim tot inzetbaarheid. Dat doen we op basis van de behoeften en de uitdagingen van jouw organisatie en altijd samen met jullie medewerkers. Zo kan het zijn dat we beginnen met het uitzetten van een strategie of het in kaart brengen van de behoeften van medewerkers. We kunnen je ook ondersteunen bij meer praktische zaken, zoals het op orde brengen van jullie vitaliteitsaanbod en deze onder de aandacht brengen, het trainen van leidinggevenden, of het opschonen van verzuimdossiers. Ook kunnen we in een interim positie meewerken binnen jouw team. Wij scharen al deze mogelijke activiteiten onder de termen Dromen, Denken en Doen. We hanteren echter geen vaste werkwijze, we gaan vooral graag met jou in gesprek en kijken hoe we jou het beste verder kunnen helpen!

Inhealth heeft ruim 15 jaar ervaring in de wereld van verzuim en inzetbaarheid. We kennen verschillende sectoren door en door en brengen inzichten van andere werkgevers, wetenschap en ervaringen mee, om vervolgens de beste aanpak voor jouw organisatie te kiezen. En nog belangrijker: al onze adviseurs zitten vol ambitie en energie. Zij zorgen ervoor dat er écht wat binnen jouw organisatie gaat veranderen. Meerdere van onze opdrachtgevers en studenten aan onze Inhealth Academy vielen al in de prijzen voor bijvoorbeeld ‘Vitaalste Vakbedrijf’ of ‘Vitaliteitsmanager van het jaar’. Daar zijn we enorm trots op en we helpen jou graag diezelfde richting op!