In de zorgsector, en al helemaal in de GGZ, hebben medewerkers te maken met wat uitdagingen:

Sleep
1

Hoge ervaren werkdruk

Door onder andere administratieve lasten en declarabiliteit

2

Tekort aan zorgpersoneel

Waardoor (tijds)druk verder oploopt

3

Hoog ziekteverzuim

 

 

 

4

Agressie en ongewenst gedrag

Wat niet altijd even makkelijk blijkt om te bespreken met collega’s!

 

Daarom vroeg O&O fonds GGZ of we een aanpak konden ontwikkelen gericht op het omgaan met agressie en ongewenst gedrag. In een eerdere samenwerking met O&O fonds GGZ en zeven andere GGZ-instellingen hadden we met de InBalans methodiek gewerkt. De positieve ervaringen en de geleerde lessen van deze trajecten hebben we meegenomen naar deze nieuwe uitdaging.

Over InBalans

InBalans is een bewezen en effectieve methode die Inhealth samen met IZZ ontwikkeld heeft voor het creëren van een gezond en veillig werkklimaat en een lagere ervaren werkdruk. Teams en teamleiders krijgen een aanpak op maat bestaande uit coaching, sessies en tools.

 

In vijf stappen naar een aanpak tegen agressie en ongewenst gedrag:

1

Sessies en het definiëren van ‘Agressie en ongewenst gedrag’

2

Bepalen waar we wel en geen invloed op kunnen uitoefenen

3

Interviews voor inzicht in het gedrag van medewerkers

4

Ontwerpen van praktische oplossingen

5

Testen, selecteren en bijschaven van de oplossingen

 

Oplossingen tegen agressie en ongewenst gedrag in de GGZ

Met onze oplossingen kunnen medewerkers zelf en met hun team aan de slag. Maar de randvoorwaarden vanuit de organisatie moeten ook goed zijn. Daarom werken we ook aan oplossingen binnen de invloedsfeer van de organisatie.

Voor de organisatie: Beleid & regels

Voor een veilig werkklimaat is het belangrijk dat de organisatie een duidelijk beleid heeft rondom grensoverschrijdend gedrag.

  1. Beleid
  2. Gedragsregels
  3. Melding maken en aangifte doen
  4. Nazorg

 

Voor de medewerker: Persoonlijke beleving

In een veilig werkklimaat is er aandacht voor de persoonlijke beleving van de medewerker.

1

Over de grens

Samen met trainer Merit Kuppers gingen de teams aan de slag in een ‘over de grens’ sessie. Op de grond wordt een letterlijke grens getrokken waar de deelnemers overheen dienen te stappen wanneer zij het eens zijn met bepaalde stellingen.

Dit zijn stellingen over agressie en ongewenst gedrag vanuit cliënten, collega’s of derden (zoals politie). Bijvoorbeeld of zij wel eens met dit thema te maken hebben, wat voor impact dit heeft, hoe ze er individueel en als team mee omgaan, etc.

 

2

Grensbewaker Dagboek

Na de sessie kregen medewerkers een dagboek uitgedeeld. Want hoewel de sessie enorm helpend is voor het bepalen van je grens, moet men deze nu op een dagelijkse basis kunnen aan blijven geven. Het dagboek helpt medewerkers individueel aan de slag te gaan met reflectie.

3

InBalans

Een belangrijke voorwaarde van een veilig werkklimaat is dat medewerkers de ruimte voelen om hun gevoel en ervaringen met agressie en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.

Daarnaast is het van essentieel belang dat er concrete oplossingen worden bedacht die aansluiten op de wensen en behoeftes van de medewerkers. De bewezen en effectieve InBalans teamaanpak van O&O-fonds GGZ hebben we daarom ook ingezet bij Reakt en Antes.

4

Check-in tools

In de waan van de dag voelen medewerkers niet altijd de ruimte om samen stil te staan bij hoe het met elkaar gaat. Door regelmatig even bij elkaar in te checken komen medewerkers meer te weten over elkaar en wat er in hun leven speelt. Dan wordt het praten over onaangename gebeurtenissen en het delen van persoonlijke grenzen ook een stukje makkelijker. De verschillende check-in tools kunnen de medewerkers daarbij helpen. Teams en leidinggevenden worden geholpen het gesprek te voeren door vragenlijsten, dialoogsessies, coaching en een ‘check-in-vragen kaartenset’. De realisatie dat emoties erbij horen, maar agressie en ongewenst gedrag nooit oké zijn, vindt op deze manier steeds meer zijn weg binnen Reakt en Antes!

Diana van Weersch, Reakt

Projectleider

“We zijn met het team echt tot betere gesprekken gekomen. Ik gun andere teams deze aanpak, het werkt! Zelfs het werkplezier is omhoog gegaan. Dus ook in breder perspectief heeft de aanpak een positief effect.”

Sabrina Keijzer, Antes

Projectleider

“Het mooie van deze methode is dat het echt maatwerk is. Teams geven zelf vorm aan het project en dat zorgt ervoor dat het aansluit op hun behoeftes.”

Sta ook op tegen agressie en ongewenst gedrag!

Na de succesvolle pilots bij Reakt en Antes is onze aanpak voor alle GGZ-instellingen in Nederland beschikbaar.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op de online wegwijzer Veilig werkklimaat en neem contact op met Inhealth of O&O fonds GGZ als je aan de slag wilt of vragen hebt. We helpen je graag met een aanpak op maat voor jouw organisatie.

Doe mee! We maken pas écht het verschil als de norm binnen de hele GGZ verandert!

“Wat ik heel leuk vond aan dit project is dat er echt een kanteling plaatsvindt binnen de organisatie. Hoewel elke organisatie verschillend is en het in het begin echt wel even investeren is, volgen er altijd hele positieve reacties. Deelnemers geven aan dat ze deze aanpak ieder team gunnen!”

Manon Videler, adviseur Inhealth

Gabby Nuchelmans

Ik wil meer weten over jullie aanpak in de GGZ!

Neem contact op met Gabby. Zij vertelt je er graag meer over.

Mentale gezondheid in de zorgsector

Reakt en Antes zijn niet de enige GGZ-instellingen die te maken hebben met agressie en ongewenst gedrag. En al helemaal niet met uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid. We geloven erin dat we samen meer kunnen bereiken en daarom brengen we graag verschillende zorgorganisaties, waaronder Parnassia, bij elkaar. We delen inzichten en ervaringen uit de zorg en organiseren ‘Ronde tafel sessies’ om gezamenlijke uitdagingen te bespreken. Wil je daar meer over weten, laat het weten aan Gabby!