Veelgehoorde uitdagingen van nu in de zorgsector:

Sleep
1

Zorgorganisaties worden overvraagd.

2

Onder andere ten gevolge van Corona

3

Er heerst een krapte op de arbeidsmarkt

4

De zorg kent drukke agenda’s, met weinig eigen regie daarop

5

Onregelmatige diensten en nachtwerk

6

Zorgtalenten worden ook vaak privé ingezet, voor bijvoorbeeld mantelzorg

Dit zijn uitdagingen waar de zorgsector, en het St. Antonius Ziekenhuis dus ook, mee te maken heeft. Deze uitdagingen zijn continu in ontwikkeling. Zo’n negen jaar geleden introduceerde het St. Antonius Ziekenhuis voor het eerst het programma Sterk in je Werk, gericht op de inzetbaarheid van medewerkers. Destijds was dit thema ‘inzetbaarheid’ voor velen nog vrij nieuw en onbekend. Sindsdien is er veel gebeurd!

Judith Pouw, St. Antonius Ziekenhuis

Adviseur HR Sterk in je Werk

“In plaats van medewerkers te vertellen wat we allemaal bieden, luisteren we nu veel meer naar wat zij nodig hebben. Het draait minder om Sterk in je Werk en meer om het vervullen van de behoeftes van medewerkers!”

Een kort overzicht. In de praktijk lopen veel initiatieven tegelijkertijd op.

1

2015 – Ontstaan van Sterk in je Werk, in samenwerking met verschillende Santeon ziekenhuizen

2

Ontwikkeling van het Sterk in je Werk platform en de scan

3

Opzet ambassadeursnetwerk

4

Sterk in je Werk workshops voor teams door het hele ziekenhuis

5

Aanbod en campagnes rondom thema’s als vitaliteit, waardering en persoonlijke ontwikkeling

6

Doorontwikkeling formulier voor jaargesprekken

7

Oprichting Team Inzetbaarheid

8

Aanbod en campagnes rondom specifieke thema’s, zoals mantelzorg, werken in de nacht en de overgang

9

Lancering vernieuwd platform: antoniusfit.nl

10

Aanbod en campagnes rondom specifieke thema’s, zoals mantelzorg, werken in de nacht en overgang

11

Verdieping en verbreding: aanpak ‘InBalans’, herijking van Sterk in je Werk, nog meer samenwerking en continu monitoren en verbeteren van het programma Sterk in je Werk

Dankzij een enthousiast hr-team, veel doorzettings-vermogen en steun van ons (Inhealth), is Sterk in je Werk inmiddels een vanzelfsprekendheid binnen het ziekenhuis geworden. Bijna iedereen binnen het St. Antonius Ziekenhuis kent het programma en weet waar het over gaat.

Bovendien is inzetbaarheid landelijk een bekender thema geworden. Met nieuwe, of verder ontwikkelde, maatschappelijke en sectorspecifieke uitdagingen. En meer aandacht voor bijvoorbeeld cao’s en politieke agenda’s.

Alles bij elkaar maakt dat Sterk in je Werk nu meer volwassen is geworden en een professionelere uitstraling heeft. In samenwerking tussen het Team Inzetbaarheid, de Academie en het leiderschapsprogramma binnen het ziekenhuis is er aandacht voor behoud, ontwikkeling en het aantrekken van medewerkers.

 

En… we erkennen nu de verschillen tussen alle soorten beroepen, met elk hun eigen wensen en uitdagingen!

Denk aan:

 • Artsen
 • Verpleegkundigen
 • Facilitaire dienst
 • Laboranten en assistenten
 • Stafmedewerkers

 

Martine Themmen

Martine Themmen

Adviseur inzetbaarheid bij Inhealth

“De veelzijdigheid aan doelgroepen maakt ons werk bij het St. Antonius Ziekenhuis bijster interessant. Waar de één vooral aandacht voor elkaar heel belangrijk vindt, heeft een ander weer een heel blauw profiel. Er is dus gewoon écht geen onesize- fits-all benadering mogelijk.”

De veelzijdigheid binnen het ziekenhuis vraagt om een aanpak per doelgroep. En in plaats van hen te vertellen wat ze moeten doen, onderzoeken we nu wat zij nodig hebben om lekker hun werk te kunnen blijven doen.

Een paar speerpunten in deze volwassen fase van Sterk in je Werk zijn:

 • Doelgroepspecifieke aanpak
 • De medewerker staat centraal
 • Vraaggestuurd, in plaats van aanbodgestuurd

 

Uitgelicht: Ambassadeursnetwerk

De ambassadeurs van Sterk in je Werk vormen een belangrijke klankbordgroep voor het programma! Deze gemixte groep aan medewerkers komt zo’n 3-5 keer per jaar bijeen. Ze staan ons bij met onder andere:

 • Inzicht in wat er op de werkvloer speelt
 • Eigen ideeën
 • Gezondheid nog meer op de agenda zetten
 • Feedback op tools en communicatiemiddelen

 

Elseriet Gerrits

Elseriet Gerrits

Adviseur inzetbaarheid bij Inhealth

“Een gezondheidsprogramma valt of staat met de input van medewerkers. Zij lopen in het alledaagse werk tegen dingen aan die hen belemmeren. Om met Sterk in je Werk echt succesvol te zijn, moeten we daarnaar luisteren!”

Uitgelicht: InBalans

Met 18 leidinggevenden en 7 teams met in totaal 499 medewerkers gingen we aan de slag met InBalans; een methode om samen dialoog onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk.

InBalans loopt al succesvol bij verschillende GGZorganisaties. Voor het eerst werd nu de effectiviteit van InBalans onderzocht in de ziekenhuissector, specifiek in relatie tot mentale vitaliteit. Het onderzoek deden we in samenwerking met Universiteit Utrecht en werd gesubsidieerd door ZonMw. We schreven er een whitepaper over.

 

“De samenwerking is enorm toegenomen. Medewerkers zitten minder op eigen eilandjes, maar overleggen en werken veel meer samen. Dit is een gevolg van de afspraken die tijdens de dialoogsessies zijn gemaakt. Het zijn nieuwe kernwaarden in het team geworden.”

Afdelingshoofd, St. Antonius Ziekenhuis

Uitgelicht: Sterk in je Werk scan

De online scan van Sterk in je Werk is ooit in het leven geroepen om medewerkers te helpen hun weg te vinden binnen het aanbod. Ook is het een handige tool om te peilen hoe ze er zelf voorstaan op het gebied van hun gezondheid, balans en ontwikkeling. De scan wordt veel gebruikt, ook als input voor jaargesprekken.

We werken op dit moment aan een nog betere versie van de scan, samen met Belmondo. Vragen worden nog toegankelijker geformuleerd (B1-niveau) en de nadruk komt meer te liggen op persoonlijke reflectie. Na het invullen van de scan kunnen medewerkers doorklikken naar het aanbod dat bij ze past! Zo zorgen we ervoor dat medewerkers laagdrempelig vinden wat ze nodig hebben.

 

 

Andere voorbeelden
uit de praktijk

Gabby Nuchelmans

Interessant, dat voorbeeld van inzetbaarheid bij St. Antonius Ziekenhuis!

Neem contact op met Gabby, adviseur inzetbaarheid en expert in de zorgsector. Zij vertelt je er graag meer over.

Vitaliteit in de zorgsector

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft te maken met uitdagingen op het gebied van personeel, waar ook andere zorgorganisaties in heel Nederland mee kampen. We geloven erin dat we samen meer kunnen bereiken en daarom brengen we graag verschillende zorgorganisaties, waaronder het St. Antonius Ziekenhuis, bij elkaar. We delen inzichten en ervaringen uit de zorg en organiseren ‘Ronde tafel sessies’ om gezamenlijke uitdagingen te bespreken. Wil je daar meer over weten, laat het weten aan Gabby!