Nu wil VodafoneZiggo:

Sleep
1

méér medewerkers bereiken

2

samenhang in de aanpak voor wellbeing

3

weten wat écht het verschil gaat maken

4

richting voor in elk geval de komende drie jaar

En daarom wilde VodafoneZiggo een heldere strategie en roadmap voor de komende drie jaar…

Strategiespel, interviews en een roadmap voor wellbeing

We spraken verschillende medewerkers en brachten stakeholders bij elkaar voor een strategiespel. Daarin haalden we alle ingrediënten op om een sterk fundament te kunnen bouwen. Denk aan:

1

Visie en ambitie

2

Communicatie en activatie

3

Aanbod en interventies

4

Leiderschap en cultuur

5

Proces en structuur

 

6

Systeem en monitoring

De resultaten gaven ons input voor een plan van aanpak, weergegeven in een roadmap. die roadmap voeren we stap voor stap uit. Er lopen nu twee vraagstukken.

Onderzoek op de werkvloer naar generatie Y/Z

Generaties Y en Z vormen over niet al te lange tijd het overgrote deel van de medewerkerspopulatie. VodafoneZiggo ziet dat deze generatie andere uitdagingen en behoeften heeft. Maar wat precies, dat wilden ze graag verder onderzoeken.

Laura, Lori, Silke en Danae hielden interviews onder deze groep medewerkers. Ze onderzochten wat onder deze groep de belangrijkste oorzaken zijn van (psychisch) verzuim en wat de beste oplossingen zijn om het verzuim te verlagen en wellbeing te versterken.

Wat blijkt: de uitdagingen voor wellbeing zijn niet per se anders dan die van oudere generaties, maar de jonge generatie heeft wel andere behoeftes! Zij zijn juist heel bewust en actief bezig met thema’s als wellbeing, sociale verbinding en ontwikkeling. Heel positief nieuws dus voor een werkgever. Dit betekent wel dat de juiste ondersteuning en begeleiding (door werkgever, leidinggevenden en teams) extra van belang is voor deze generatie. Het ontbreken hiervan kan sneller tot verminderde inzetbaarheid en uitval leiden.

Laura van Dam

Laura van Dam

Adviseur inzetbaarheid bij Inhealth

“Wat ik mooi vind aan VodafoneZiggo is dat ze pro-actief op zoek zijn naar oplossingen, voor risico’s die vooral in de toekomst gaan spelen. Dat is echt duurzaam gedacht!”

Lori Buma

Lori Buma

Adviseur inzetbaarheid bij Inhealth

“Ik blijf het bijzonder vinden hoe het strategiespel in combinatie met interviews ons helpt te doorvoelen wat de knelpunten zijn bij een organisatie en wat een passende aanpak is. Zelfs maanden later merk ik dat alles wat in de roadmap staat gewoon als een bus klopt.”

Grip op het verzuim en de uitstroom onder medewerkers in winkels en bij de klantenservice

Er is een relatief hoog verzuim en een hoog verloop onder medewerkers in de ‘frontlinie’: de mensen die in direct contact staan met de klant. We onderzoeken hoe dat komt en wat we daaraan kunnen doen. Daarbij kijken we naar de brede context:

  • We richten ons op zowel verzuim als recruitment
  • We verdiepen ons in de dagelijkse werkcontext
  • We geven suggesties voor aanpassingen in de werkomgeving, om het resultaat op verzuim en recruitment positief te beïnvloeden
  • Dit laatste testen we en schaven we bij waar nodig!

Tekenend voor de aanpak: Alles met de business ontwikkelen en uitvoeren

De roadmap ligt er. Samen met VodafoneZiggo kijken we wie wat kan oppakken. Wat we doen, doen we dus echt samen met alle HR experts, leiders of medewerkers.

Waar we ook aan de slag gaan, we doen dat in nauwe samenwerking met de medewerkers waar we het voor doen. We betrekken de leider van het betreffende onderdeel en verdiepen ons in de vraag en de achterliggende behoeften van de medewerkers. We letten daarbij ook op hun onbewuste gedrag en de dagelijkse werkcontext. Daardoor kunnen we knelpunten goed identificeren en oplossen. Dat kan soms al door een vrij eenvoudige aanpassing op de werkvloer!

Iris Cremers, VodafoneZiggo

HR Manager Health & Wellbeing

“De aanpak van Inhealth is een hele fijne combinatie van grondig onderzoek, ervaring van buitenaf en praktische oplossingen. We vullen elkaar goed aan.

Inhealth is voor mij een fijne expert die de handen uit de mouwen kan steken en zo samen met mij het meerjarenplan werkelijkheid maakt!”

“VodafoneZiggo staat op het gebied van wellbeing op dit moment echt op een kantelpunt. Dat maakt het heel leuk om met ze te werken: in korte tijd kunnen we heel veel bereiken!”

Sandy van Beuzekom, adviseur Inhealth

Lori Buma

Interessant, dat voorbeeld van wellbeing bij VodafoneZiggo!

Neem contact op met Lori, adviseur inzetbaarheid en expert gedragsverandering. Zij vertelt je er graag meer over.