O&O fonds GGZ

O&O fonds GGZ – in samenwerking met stichting IZZ

Vraag

Ondanks de vele initiatieven en activiteiten om de werkdruk te verlagen, ervaren medewerkers binnen de GGZ nog steeds een hoge werkdruk. Het O&O-fonds GGZ
wil voor een verlaging zorgen zodat de medewerkers optimaal kunnen functioneren en de best mogelijke zorg aan hun cliënten kunnen leveren. Inhealth is ingeschakeld om met resultaatgerichte oplossingen te komen, die ervoor zorgen dat de werkdruk beter beheersbaar wordt.

Aanpak

Inhealth ontwikkelde – in samenwerking met stichting IZZ – de methode InBalans. Deze methode maakt het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving mogelijk. InBalans is een bewezen effectieve aanpak die gezond werken in de zorg stimuleert en de werkdruk verlaagt.

Concreet worden met InBalans leidinggevenden getraind om binnen eigen team(s) op een goede manier de dialoog te faciliteren, waarbij het team leert om beter samen te werken, elkaar begrijpt en samen tot concrete oplossingen in de praktijk te komen. De trainingen en de dialoogrondes vinden cyclisch plaats – drie keer achter elkaar gedurende 6-9 maanden, waarbij continu wordt geëvalueerd. Zo wordt deze manier van dialoogvoering en samen tot oplossingen komen steeds normaler in de dagelijkse praktijk. Hierbij worden ze ondersteund door coaches, projectbegeleiding, en online en offline tools die samen met medewerkers ontwikkeld zijn, zoals het InActie-bord, het InBalans bordspel, Team Habits tool, vloerstickers, complimentkaarten en een InBalans app). Op deze manier worden medewerkers actief gestimuleerd om aan de slag te gaan met de gewenste veranderingen.

Resultaat

InBalans is inmiddels geïmplementeerd bij diverse ggz- en zorginstellingen, en met succes! Het blijkt een effectieve methode die leidt tot minder verzuim en een gezonder en veiliger organisatieklimaat. Zo wordt in de onderzoeksgroepen vaak direct gedragsverandering waargenomen en wordt tevens verwacht dat dit op lange termijn doorzet. Ook komt de dialoog goed op gang en zijn de gesprekken inhoudelijk sterk. Dit leidt tot mooie initiatieven om de werkzaamheden anders in te gaan richten.

 

Send this to a friend