NTR

De vraag

NTR maakt mooie, succesvolle programma’s in het hart van het publieke bestel in Nederland. Hoe zorgen we voor het behoud en verbeteren van creatieve, fitte en flexibele professionals die zich verbonden voelen met zichzelf, collega’s en NTR? Terwijl ze werken in een dynamische omgeving met een mogelijk onzekere toekomst? NTR heeft de ambitie om de vitaliteit van de organisatie te vergroten. Hiervoor is het van belang dat medewerkers inzien wat vitaliteit voor hen kan betekenen en dat zij voldoende gestimuleerd worden om er zelf mee aan de slag te gaan.

Onze aanpak: moodboard, Behavioural Design & prototypes

 • Concept moodboard en programma identiteit voor duurzame inzetbaarheid binnen NTR ontwikkeld: dit is de basis voor communicatie. Dit concept geeft antwoord op de vragen; Wat voor taal, boodschap, naam, look & feel geeft NTR aan het thema duurzame inzetbaarheid, zodat dit bij de medewerkers aansluit?
 • Behavioural Design traject met medewerkers gelopen: om inzicht te verkrijgen in drijfveren, cultuur, drempels, gewenst gedrag. En de onderliggende factoren om gewenst gedrag te stimuleren.
 • Prototypes ontwikkelen & testen: op basis van deze inzichten en factoren zijn acht verschillende prototypes ontwikkeld. Deze zijn tijdens online sessies getest bij de doelgroep.

Het resultaat: identiteit, betekenis & tools

 • NTR heeft nu een heldere programma identiteit met bijbehorende uitstraling, die aansluit bij de beleving van de medewerkers
 • Er is door medewerkers betekenis gegeven aan de drie thema’s: veerkracht, ontwikkeling en verbinding. En de belangrijkste touchpoints in de medewerkerreis die impact maken op duurzame inzetbaarheid zijn gedefinieerd.
 • De belangrijkste pijn, angsten, gewoontes en winst van gedragsverandering bij medewerkers zijn in kaart gebracht.
 • Er is een heldere aanpak in kaart gebracht om:
  • Een positieve associatie te creëren bij persoonlijke ontwikkeling
  • Persoonlijk contact met collega’s te stimuleren
  • Persoonlijke ontwikkeling en rustmomenten onderdeel te maken van het dagelijkse werk
  • Te stimuleren dat spanningen en persoonlijke ontwikkeling makkelijker worden besproken met teamleden en leidinggevenden
 • Dit betreffen online en offline tools en doorlopende activiteiten om het thema duurzame inzetbaarheid te borgen in de dagelijkse praktijk voor medewerkers.

Hoe nu verder?

 • Om te zorgen voor een duidelijk overzicht en herkenbaarheid moet de nieuwe programma identiteit bij alle medewerkers worden geladen en in één online omgeving worden samengebracht. Hiervoor moet een communicatieplan ontwikkeld worden. Met behulp van interne ambassadeurs en een lanceringscampagne kan de online omgeving onder de aandacht worden gebracht.
 • Daarnaast moeten enkele prototypes op zowel team- als organisatieniveau worden geïmplementeerd en gekoppeld worden aan de nieuwe online omgeving.
Send this to a friend