InBalans

InBalans

De vraag

Ondanks de vele initiatieven en activiteiten om de werkdruk te verlagen, ervaren medewerkers binnen de GGZ nog steeds een hoge werkdruk. Het O&O-fonds GGZ wil voor een verlaging zorgen zodat de medewerkers optimaal kunnen functioneren en de best mogelijke zorg aan hun cliënten kunnen leveren. Inhealth is ingeschakeld om met resultaatgerichte oplossingen te komen, die ervoor zorgen dat de werkdruk beheersbaarder wordt.

De aanpak

Inhealth ontwikkelde – in samenwerking met stichting IZZ – de methode InBalans. Deze methode maakt het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving mogelijk. InBalans is een bewezen effectieve aanpak die gezond werken in de zorg stimuleert en de werkdruk verlaagt.

InBalans bestaat uit twee onderdelen: InDialoog en InActie. InDialoog faciliteert teams om inzichten te verkrijgen om gezonder te werken in de zorg. Teams gaan met elkaar en de bestuurder in gesprek over verschillende onderwerpen gerelateerd aan het thema werkdruk. Teamleiders worden binnen deze methode getraind om meer afstand te nemen van hun team, waardoor het team uitgedaagd wordt om zelf met oplossingen te komen. In totaal bestaat InDialoog uit drie verschillende rondes om zoveel mogelijk input op te halen.

Om ervoor te zorgen dat het gesprek bij InDialoog ook daadwerkelijk leidt tot concrete veranderingen, is het onderdeel InActie ontwikkeld. InActie stimuleert gezonder en veiliger werken aan de hand van wetenschappelijk bewezen methoden. Door middel van (online) tools zoals vloerstickers, complimentenkaarten en de team habits tool worden medewerkers actief gestimuleerd om aan de slag te gaan met de gewenste veranderingen.

Het resultaat

InBalans is inmiddels geïmplementeerd bij een aantal instellingen, en met succes! Het blijkt een effectieve methode die leidt tot minder verzuim en een gezonder en veiliger organisatieklimaat. Zo wordt in de onderzoeksgroepen vaak direct gedragsverandering waargenomen en wordt tevens verwacht dat dit op lange termijn doorzet. Ook komt het dialoog goed op gang en zijn de gesprekken inhoudelijk sterk. Dit leidt tot mooie initiatieven om de werkzaamheden anders in te gaan richten. Tot slot heeft InBalans een positief effect op de werkomgeving en draagt het bij aan een gezonde en aantrekkelijk organisatie.

Hoe nu verder?

In het komende jaar gaan diverse GGZ-instellingen aan de slag met InBalans. Daarnaast is InBalans verder ontwikkeld voor zorginstellingen zodat ook zij hiermee aan de slag kunnen. Samen met IZZ blijft Inhealth zich voortdurend inzetten om het werk binnen de GGZ en de zorg beter en gezonder te maken. Op de website www.inbalansvoordezorg.nl is meer informatie te vinden over InBalans.

Heb je interesse in InBalans? Neem dan contact op met Birre.

Send this to a friend