Gemeente Den Haag

Vraag

Gemeente Den Haag is gaan verkennen op welke onderdelen duurzame inzetbaarheid samenhangt met andere P&O thema’s als flexibilisering van de organisatie, leiderschap en resultaatgerichtheid.

 

Rol Inhealth

Wij hebben de Gemeente Den Haag ondersteund in het verder betekenis geven aan duurzame inzetbaarheid. Door middel van het Strategiespel is gekeken naar de strategie, koers en ambitie van de Gemeente Den Haag, en hoe duurzame inzetbaarheid in verbinding staat met deze pilaren. Met de uitkomsten hebben we een Roadmap gevormd.

 Resultaat

De inzichten verkregen uit de Strategiekaart en de Roadmap hebben handvatten geboden om binnen de context van de Gemeente Den Haag een gewenste veranderaanpak verder vorm te kunnen geven.

Bekijk ook

Marel


Inhealth en Marel, leverancier van voedselverwerkingsapparatuur en -systemen, ontwikkelden het gezondheidsprogramma Marel Samen Gezond, met daarin een breed scala aan projecten.
Marel

Business Case


Hoe maak je rendement van gezondheidsmanagement inzichtelijk en zijn de huidige investeringen in lijn met het gewenste resultaat? De Business Case van Inhealth geeft antwoord op deze vragen.
Business Case

Lees dit niet!

9 maart 2015


De kunst van framing Toch aan het lezen? Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat het onbewuste geen ontkenning kent. Die ziet alleen maar “Lees dit”.…
Lees dit niet!