Deltion

De vraag

Deltion is een ROC met 19.000 studenten, 225 opleidingen en ± 1.800 medewerkers. Vitaliteit en ontwikkeling zijn belangrijke thema’s voor Deltion. We hebben Deltion geholpen bij de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat ons aanbod meer gebruikt gaat worden en de thema’s meer gaan leven onder medewerkers?’

Onze aanpak: online omgeving en Happy Monday campagne

Met behulp van de Behavioural Design Methodiek zijn gebruikerswensen en -gedrag in kaart gebracht. Meerdere prototypes werden ontwikkeld waarvan er één geproduceerd werd: een online omgeving. Vitaliteit en ontwikkeling kregen een identiteit: “jij@Deltion”, en de Happy Monday campagne werd ontwikkeld. Deze campagne luidde niet alleen het nieuwe schooljaar in, maar ook de online omgeving jij@Deltion. Het College van Bestuur ondersteunde in woord en daad.

Het resultaat: vitaliteit en ontwikkeling hebben een gezicht gekregen

Met jij@Deltion is er een sterk merk ontwikkeld waarbij vitaliteit en ontwikkeling een gezicht hebben gekregen. jij@Deltion heeft een besturing gekregen waar HR en het College van Bestuur goed in vertegenwoordigd zijn. De online omgeving wordt met 1.200 actieve deelnemers goed gebruikt en het aanbod is beter zichtbaar en vindbaar. Medewerkers geven terug meer verbinding te voelen en reageren over het algemeen heel positief op jij@deltion.

Hoe nu verder?

Een succesvol merk/programma vraagt continue aandacht en tijd. Voor de online omgeving is een doorlopend contentplan gemaakt, aangevuld met vier campagnes. Het aanbod wordt periodiek getoetst en vernieuwd. Voor verdere borging en draagvlak van jij@deltion in de organisatie zullen programma’s voor leidinggevenden en ambassadeurs ontwikkeld worden.

Send this to a friend