Cognizant

Cognizant

De vraag

Cognizant is een internationale organisatie in digitale oplossingen. Cognizant heeft +/- 1800 medewerkers en is de afgelopen jaren flink gegroeid. De wens was om de medewerkers te stimuleren om aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid en vitaliteit en om dit vorm te geven middels een programma. In het ontwerp was het van belang rekening te houden met verschillende culturen binnen Cognizant (er zijn medewerkers vanuit de hele wereld werkzaam) en impact te maken op verzuim en engagement.​

De vraag luidde: ‘Hoe kunnen wij de kennis, houding en gedrag van onze medewerkers veranderen ten aanzien van vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid?​’

Onze aanpak: ‘your journey @ Cognizant’

We zijn gestart met een analysefase, waarin onder andere vier overkoepelende thema’s voor Wellbeing in kaart zijn gebracht. Dit zijn ‘ownership & control’, ‘social engagement’, ‘energy & balance’ en ‘continious learning’. Door medewerkers werd aangegeven dat het belangrijk was dat de oplossingen ‘personal’, ‘fun’, ‘inspiring’ en ‘integrated’ moesten zijn.

Via een aantal Behavioural Design sessies met medewerkers hebben we de behoeftes opgehaald en knelpunten in kaart gebracht. Hiervoor hebben we vervolgens oplossingsrichtingen bedacht, die we daarna concreet hebben uitgewerkt in zeven prototypes. Deze prototypes zijn allemaal getoetst tijdens testsessies met medewerkers. Hier hebben we opgehaald wat zij van de prototypes vonden, wat de do’s en don’ts volgens hen waren, maar ook welke inhoud volgens hen belangrijk was en hoe de implementatie het beste kon worden aangepakt.

We hebben naderhand vooral gekeken naar de onderlinge samenhang tussen de prototypes en wat er mogelijk was zolang er nog moest worden gewerkt op afstand. Ook hebben we gekeken welke prototypes het meeste zouden bijdragen aan de overkoepelende thema’s. Zo zijn we tot een combinatie van vier prototypes gekomen: een magazine, reflectieboek, jaarplan en kaarten. Deze zijn samengevat in ‘your journey @ Cognizant’ (zie afbeelding). Dit is een Wellbeing-cycle waarbij de focus ligt op de eigen journey van medewerkers bij Cognizant. Een Wellbeing-cycle is een tijdlijn wanneer en welke middelen richting de medewerker gaan. Per fase zijn er dus diverse middelen om in te zetten om de medewerker te activeren op de diverse thema’s, zowel bewust al onbewust. Medewerkers worden hierbij geïnspireerd door voorbeelden van andere collega’s en worden zowel ondersteund als geïnspireerd met diverse tools.

De Wellbeing-cycle start met het uitbrengen van het eerste Cognizant Magazine. Op basis van de behoeftes van medewerkers zijn we een traject gestart waarin we samen met Cognizant en de medewerker zijn gaan kijken naar passende inhoud voor het magazine. Zo hebben we in samenwerking met een redactieteam vanuit Cognizant en Inhealth diverse sessies gehad waarin we de inhoudsopgave hebben opgebouwd en aangescherpt. Daarna hebben we de daadwerkelijke content voor het magazine gerealiseerd.

Het resultaat: verschillende prototypes

  • Een Wellbeing-cycle, waarbij we voor de vier prototypes volledig hebben uitgewerkt:
    • Why: uitleg hoe elk prototype impact maakt op Wellbeing.
    • How: aangeven waar men in de implementatie rekening mee moet houden volgens de medewerkers.
    • Content: aangeven welke inhoud volgens de medewerkers meegenomen moet worden bij elk betreffend prototype.

Al deze informatie biedt input voor het concreet invullen van de volgende stappen en voor de implementatie van deze prototypes.

  • Een Cognizant Magazine: CogniConnect

Dit magazine is eindproduct van een proces waarbij medewerkers vanaf de eerste dag hebben meegedacht aan de inhoud, toon en look & feel. Ze hebben meegedacht aan mogelijke inspiratie, belangrijke thema’s en tips of opdrachten om aan wellbeing te werken. Zowel op het gebied van werk als privé. Medewerkers vinden in dit magazine praktische handvatten, persoonlijke verhalen en relevant aanbod om in actie te komen op de vier centrale thema’s. Kortom: voor én door medewerkers.

Hoe nu verder?

Cognizant heeft uitgesproken blij te zijn met de prettige samenwerking en deze voort te willen zetten. Over de volgende stappen en het gewenste tempo in dit project blijven wij met elkaar in contact.

Ook op zoek naar een persoonlijk magazine voor én door medewerkers? Neem dan contact op met info@inhealth.nl.

Send this to a friend