Workshop ‘Leidinggeven aan verzuim’

Cultuur & leiderschap

Waarom

In een praktische workshop worden kennis en vaardigheden bijgebracht omtrent verzuimgesprekken en het verzuimproces van de organisatie. Deze worden in relatie gebracht met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Hoe

De workshops worden in nuancering, tone of voice en werkvormen aangepast op de doelgroep. Een workshop bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Intro met quiz
  • Verzuim in relatie tot vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en bedrijfsdoelstellingen
  • De kaders: wat mag je vragen en wat niet (wetgeving)
  • Activeer je medewerkers: do’s en don’ts bij een verzuim- en vitaliteitsgesprek
  • Samenwerking met providers
  • Rolverdeling in het verzuimproces
  • Heb ’t er echt over
  • Preventie: signaleren en bespreken van stress en vitaliteit

De theorie en werkvormen van deze training zijn erop gericht om aandacht voor verzuim te linken aan het bredere duurzame inzetbaarheids- en preventiedomein. Deelnemers leren op verschillende manieren waarom het belangrijk is om op deze manier met verzuimcasussen om te gaan. Zij krijgen daarnaast hele praktische handvatten, welke ze in de dagelijkse praktijk gemakkelijk toe kunnen passen.

Wat levert het op

De deelnemer kan een verzuimaanvraag op de juiste manier aannemen, het verzuimproces begeleiden en weet wanneer en wie kan worden ingeschakeld voor extra hulp of advies.
Deelnemers leren welke rol en mate van invloed zij als leidinggevende kunnen hebben op het verzuim en het voorkomen van verzuim. Deelnemers leren hoe het verzuimprotocol van de organisatie eruit ziet, wat zij als leidinggevende wel en niet moeten en mogen doen, hoe zij met wettelijke regels rond verzuim moeten omgaan. Tot slot leren zij heel praktisch waar op te letten en wat wel en niet te vragen in een verzuimgesprek en een terugkeergesprek.

Doorlooptijd

De workshop bestaat uit 1 dagdeel.
Send this to a friend