Samenhang in de aanpak voor verzuim tot inzetbaarheid

Een heldere ambitie van jullie organisatie zorgt ervoor dat we weten met welke bedoeling we een plan opstellen. Dat helpt om scherpe keuzes te maken in de aanpak van verzuim tot inzetbaarheid. Onze adviseurs inventariseren wat jullie al hebben (denk aan aanbod, interventies en communicatie) en hoe we dit kunnen verbeteren om ervoor te zorgen dat medewerkers ook echt aan de slag gaan met hun eigen inzetbaarheid. We houden rekening met verschillende doelgroepen, gaan met medewerkers uit de hele organisatie in gesprek en nemen een doelgroep specifieke aanpak op in het plan.

Het resultaat is een plan op het gebied van verzuim en/of inzetbaarheid, met een ambitie, duidelijke doelen, een heldere aanpak, aangevuld met concrete acties en een planning. Je weet nu welke thema’s belangrijk zijn voor medewerkers, zoals fysieke of mentale gezondheid, ontwikkeling en mobiliteit of werk-/privé balans. En we weten op welke manier we de meeste impact kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over cultuur en leiderschap, aanbod en interventies en het stimuleren van bepaald gedrag van medewerkers. Ook wordt in het plan duidelijk welke verantwoordelijkheden bij verschillende rollen belegd zijn en hoe we deze op elkaar afstemmen. Verzuim en inzetbaarheid zijn immers niet iets van hr alleen, dat doe je met de hele organisatie samen!

Cederic Ubachs

Denk met ons mee!

Neem contact op met Cederic

Hij denkt graag met je mee over een effectieve en efficiënte aanpak op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.

“Inhealth heeft co-creatie met medewerkers, leidinggevenden, HR, OR en directie het programma ‘Jouw Moment’ ontwikkeld, waarmee we medewerkers helpen te werken aan hun gezondheid, balans en ontwikkeling. Daardoor hebben al veel medewerkers vaker ‘een momentje’ voor zichzelf kunnen nemen!”

Hanneke Derksen - adviseur bij NoordWest Ziekenhuisgroep

Zo pak je verzuim aan
Voorbeeld

Verzuimaanpak

Veel organisaties willen meer grip op het verzuim. Om de juiste verzuimaanpak te kiezen, bekijken we dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken, met behulp van het ‘volwassenheidsmodel’. Zo weten we waar knelpunten en kansen zitten en waar we dus het beste op in kunnen zetten. Ook al is de basis van verzuim op orde, dan kan het altijd nog zijn dat er veel te winnen is door rollen en verantwoordelijkheden vast te stellen, leidinggevenden te trainen of meer aandacht te geven aan borging. Dit leidt vaak tot meer duidelijkheid voor leidinggevenden en op termijn een verlaging van verzuim.

Dromen

Droom met ons van een gezonde organisatie. We creëren samen inzicht in jouw organisatie en zetten een strategische koers uit op het gebied van verzuim en inzetbaarheid.

Doen

Écht beweging brengen in jouw organisatie, met slimme handvatten, verrassende (gedrags)interventies en aansprekende communicatie. Ontdek hoe we dat samen doen.