De medewerkers en de
strategie van jouw organisatie vormen de rode draad

We nemen je mee in de ontwikkelingen in het werkveld van verzuim en inzetbaarheid. We bieden jou inzicht in wat er speelt binnen of buiten de sector en inspireren met succesvolle voorbeelden van andere werkgevers op het gebied van verzuim tot inzetbaarheid. We creëren inzicht in hoe jouw eigen organisatie er op dit moment voorstaat en kijken samen vooruit naar wat er in de toekomst op je afkomt.

Dat doen we met een team aan adviseurs van Inhealth of één toegewijde interim collega. We selecteren die adviseurs die het beste bij jouw organisatie en vraag passen. Afhankelijk van wat er nodig is, analyseren we bestaande data of houden we interviews of interactieve sessies. Met directie en hr, maar ook met leidinggevenden en medewerkers uit alle hoeken van de organisatie. We betrekken juist graag de mensen om wie het uiteindelijk draait, zoals monteurs, verpleegkundigen, leraren, klantcontactmedewerkers. We geven inspiratie, halen samen alle ingrediënten op voor een visie, ambitie en strategie, of creëren inzicht in jullie medewerkers en hun gedrag. Zo krijgen we een compleet en realistisch beeld van hoe jullie organisatie ervoor staat en welke uitdagingen en behoeften er zijn.

Deze verzamelde inzichten gebruiken we om een duidelijke ambitie voor jouw organisatie op te stellen. Dit vormt de basis voor jullie aanpak van verzuim tot inzetbaarheid en helpt jou om gerichte keuzes te maken, zodat je écht verschil maakt voor jouw organisatie en medewerkers! Ook kunnen de inzichten jou goed helpen bij de aanvraag van subsidies voor inzetbaarheid (zoals MDIEU).

Martine Themmen

Droom met ons mee!

Neem contact op met Martine

Zij droomt graag met jou over jullie strategische koers, om verzuim en inzetbaarheid een vaste plek in jouw organisatie te geven.

“Inhealth heeft in verbinding met onze medewerkers en directeuren een visie op duurzame inzetbaarheid en verzuim ontworpen. Door het draagvlak is Mijn Energie nu een onderdeel van onze uitrol van de herijkte Stedin Strategie geworden. Dit is een basis waarop wij nu met, voor en door medewerkers kunnen doorbouwen.”

Janneke Gökemeijer, hr-directeur Stedin

Strategiespel van Inhealth
Voorbeeld

Strategie en roadmap

Het strategiespel van Inhealth is een interactieve sessie die we met verschillende stakeholders binnen jouw organisatie houden. We zetten deze vaak in bij werkgevers die een richting nodig hebben voor hun aanpak voor verzuim en inzetbaarheid. Deze werkvorm brengt verschillende elementen bij elkaar, zoals de koers van de organisatie, het type management en leiderschap, de medewerkers die er werken en de doelstellingen op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. De resultaten van het strategiespel zetten we om in een roadmap, wat de te volgen strategie en aanpak helder weergeeft!

Denken

Door samen te denken, maken we een concreet plan voor minder verzuim en inzetbaarheid. Dit plan sluit aan op jullie branche, organisatie en mensen.

Doen

Écht beweging brengen in jouw organisatie, met slimme handvatten, verrassende (gedrags)interventies en aansprekende communicatie. Ontdek hoe we dat samen doen.

Werkgevers waar we

samen mee dromen