Training ‘Duurzame inzetbaarheid en gedragsbeïnvloeding’

Cultuur & leiderschap

Waarom

Een interactieve training voor leidinggevenden (middenkader). Leidinggevenden leren met deze training op welke manier zij hun medewerkers kunnen ondersteunen en stimuleren om te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Hoe

In een drietal dagdelen geven leidinggevenden met elkaar invulling aan wat het vergroten van duurzame inzetbaarheid voor hun medewerkers betekent en welke rol zij als leidinggevenden hierin kunnen vervullen. Tijdens de training gaan we in ieder geval in op:
  • concretiseren van het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ voor de organisatie en de medewerkers: welk gedrag willen we zien?
  • toepassen van gedragspsychologie op het te beïnvloeden gedrag van medewerkers door leidinggevenden
  • in kaart brengen van kansen en drempels voor gedragsbeïnvloeding
  • een maatwerk aanpak ontwikkelen voor hoe leidinggevenden medewerkers aan duurzame inzetbaarheid kunnen laten werken
In de training passen we de nieuwste inzichten uit de gedragspsychologie toe en leren we deelnemers spelenderwijs methodieken uit ‘design thinking’ toe te passen.
De training komt dan ook optimaal tot haar recht door deze in te zetten als onderdeel van een breder inzetbaarheidsprogramma, waarin ook de medewerkers worden geactiveerd om aan de slag te gaan.

Wat levert het op

Deelnemers leren hoe zij in hun rol als leidinggevende hun medewerkers kunnen stimuleren en ondersteunen bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. Het eindresultaat van de training is een persoonlijk plan van aanpak waarmee gericht kan worden gewerkt aan het activeren van medewerkers rondom duurzame inzetbaarheid, door middel van kleine aanpassingen in de werkwijze van leidinggevenden, de aanpak van individuele gesprekken en teamactiviteiten.

Doorlooptijd

De training bestaat uit 3 dagdelen en tussentijds huiswerk (tijdsinvestering huiswerk à 2 uur totaal). De dagdelen worden 2-4 weken na elkaar ingepland.
Send this to a friend