Leergang ‘Oplossingsgericht coachen in teams’

Academy & detachering

Waarom

In deze leergang werken leidinggevenden aan vaardigheden om hun team, via oplossingsgericht coachen, te stimuleren in hun eigenaarschap. Hierdoor wordt een team meer zelfredzaam en zelforganiserend en zijn er concrete handvatten om aan een veilige en prettige werksfeer te werken.

Hoe

De leergang is opgedeeld in vier thema’s: individuele gespreksvoering, het team als systeem, jij en het team, eigenaarschap en samenwerking. ​Daarmee wordt vanuit een gezamenlijk uitgangspunt (het team als systeem), via concrete gesprekstechnieken en beïnvloedingsmodellen, gewerkt naar een praktijkinvulling van de samenwerking met de directie (waar relevant). Elk thema behandelen we op dezelfde manier waarbij we theorieën vertalen naar toepassing in de praktijk.​
Aan het einde van deze leergang zijn deelnemers in staat om de volgende zaken succesvol op te pakken:​
  • Gesprekken zelfstandig voorbereiden en evalueren aan de hand van gestelde doelen en beoogde en bereikte resultaten​
  • Effectief gebruikmaken van basis gespreks- en coachingstechnieken​
  • Overtuigend en positief communiceren met het team​
  • Duidelijke afspraken maken met collega’s​
  • Collega’s effectief aanspreken bij ongewenst gedrag​
  • Teamdoelen helder formuleren en monitoren

Wat levert het op

Leidinggevenden leren hoe zij oplossingsgericht coachen toe kunnen passen binnen hun teams. Teams worden hiermee meer zelfredzaam en zelforganiserend. Uiteindelijk wordt hiermee de kwaliteit van het werk verhoogd, werken medewerkers in een veiligere en prettigere teamsfeer en wordt onnodige uitval voorkomen.

Doorlooptijd

De training bestaat uit 5 dagdelen met +/- 3 weken ruimte tussen elk dagdeel. De leergang neemt een totale tijdsspanne van 15 weken in beslag.
Send this to a friend