Gedragsbeïnvloedingsaanpak (vitaliteit en gezondheid)

Gedrag & verandering

Waarom

We ontwikkelen concrete, gevalideerde oplossingen die voorspelbaar keuzes en gedrag beïnvloeden van de doelgroep. Dit kan de gehele populatie van een organisatie of bedrijfsonderdeel zijn. Afhankelijk van de organisatie kiezen we een passend doel, passend binnen thema’s als gezonde voeding, bewegen, samenwerken, vitaliteit en gezondheid.

Hoe

We hanteren een energieke, snelle innovatieaanpak die sterk verankerd is in de gedragswetenschap. Twee behavioural design leads (gedragsontwerpers) sluiten zich aan bij het projectteam van een organisatie om snel tot werkende oplossingen te komen. We werken in een sprint die een uitgebreide kick-offsessie combineert met een gedragsanalyse (6-8 interviews), strategieontwikkeling, conceptontwikkeling, prototypen en testen (5 interviews).

Deze gedragsbeïnvloedingsaanpak (behavioural design) helpt organisaties om snel veranderingen te bewerkstelligen, met ideeën en strategieën die tot gewenste keuzes en gedrag leiden. Dit wordt niet gebaseerd op buikgevoel (of vanuit de ivoren toren), maar op bewezen methodes, inzichten uit de gedragswetenschap en het testen van oplossingen.

Wat levert het op

De uitkomst van deze activiteit is een concrete gedragsbeïnvloedingsaanpak, inclusief gedragsanalyse, strategie, oplossingsrichtingen en concrete, geteste oplossingen. De beïnvloedingsstrategie laat zien op welke knoppen de organisatie moet drukken om iemand te bewegen van huidig naar gewenst gedrag. Dit is gebaseerd op een grondige gedragsanalyse van de doelgroep. Op basis van de kansen uit deze analyse ontwikkelen we oplossingsrichtingen die we direct toetsen bij de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van bepaalde werkomstandigheden om vitaal gedrag te bevorderen, een ontwerp van een fysieke ruimte, een geoptimaliseerde campagne of website, campagne uitingen, een verbeterde medewerkersreis, etc. We leveren niet alleen een concreet adviesdocument op, maar we organiseren ook een implementatieworkshop, waarin we laten zien hoe de organisatie/ het projectteam het advies in actie kan omzetten.

Doorlooptijd

De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 4 à 6 weken
Send this to a friend