Gedragsanalyse

Gedrag & verandering

Waarom

Dit is een gedragsanalyse van je medewerkers. Deze analyse geeft organisaties een dieper begrip van de mens achter de medewerker. Waarom wordt aanbod wel of niet gebruikt? Waarom is er nog weinig actie en beweging in de organisatie op het gebied van dit onderwerp? We identificeren drempels en kansen voor de inzetbaarheidsaanpak. Het helpt organisaties om te bepalen welke richting zij op moeten en hoe zij bestaande initiatieven kunnen optimaliseren.

Hoe

De belangrijkste succesfactor om gedragsverandering te laten slagen, is om echt daar te beginnen waar het om draait: de doelgroep. Inzicht in welke onbewuste mentale krachten een bepalende rol spelen om de doelgroep van huidig naar gewenst gedrag te krijgen.
Twee gedragsontwerpers begeleiden een uitgebreide kick-offsessie, voeren een gedragsanalyse uit (6-8 interviews) en koppelen inzichten middels een implementatieworkshop terug aan de organisatie.
De gedragsanalyse helpt een organisatie om snel veranderingen te bewerkstelligen, met ideeën en strategieën die tot gewenste keuzes en gedrag leiden. Dit wordt niet gebaseerd op buikgevoel (of vanuit de ivoren toren), maar op bewezen methodes, inzichten uit de gedragswetenschap en het testen van oplossingen.

Wat levert het op

De organisatie ontvangt het resultaat van de gedragsanalyse. We halen psychologische barrières naar boven die het beslissingsproces kunnen beïnvloeden, zodat organisaties inzicht krijgen in hoe zij bijvoorbeeld het duurzame inzetbaarheidsaanbod kunnen optimaliseren of nieuwe succesvolle campagnes, interventies of beleid kunnen ontwikkelen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 2 à 3 weken
Send this to a friend