Een organisatiecultuur die duurzame inzetbaarheid ondersteunt

Cultuur & leiderschap

Waarom

Een succesvol inzetbaarheidsprogramma in organisaties valt of staat met een organisatiecultuur die dit kan dragen. Cultuur gaat hoofdzakelijk over gedrag. Middels deze interventie onderzoeken we wat de huidige cultuur en gedragspatronen zijn en zoeken we oplossingsrichtingen om cultuuraspecten te beïnvloeden. Deze zijn voor iedere organisatie anders, dus we zullen samen uitproberen, toetsen en bijstellen om uiteindelijk een cultuur te creëren waar iedereen beter van wordt.

Hoe

We pakken duurzame inzetbaarheid aan vanuit de basis en we doen dit in co-creatie – niet alleen met de organisatie, maar ook met hen waar het om draait: medewerkers. Dit doen we in inspirerende en creatieve werkvormen, aangevuld met onze expertise en waar gewenst begeleiding en ondersteuning. Medewerkers krijgen zo de kans om echt het verschil te maken, voor zichzelf en voor hun collega’s.

We starten onze aanpak altijd met een groepssessie en een aantal interviews om een beeld te krijgen bij de huidige en gewenste cultuur. Vanuit daar wordt een GAP-analyse gemaakt en worden aanbevelingen gegeven. Vanuit de aanbevelingen komen we tot een aantal zeer concrete gedragingen waar we met medewerkers middels ‘Behavioural Design’ oplossingsrichtingen voor gaan bedenken. Deze oplossingsrichtingen worden vervolgens verder ontplooid in één of meerdere werkgroepen voor een bepaalde periode. Periodiek hebben de werkgroepen afstemming over de voortgang, resultaten en bijstelling. Inhealth begeleidt deze.

Wat levert het op

Deelnemers krijgen zicht op de stimulerende en beperkende factoren in de organisatiecultuur en concrete en praktische oplossingen om de gewenste duurzame inzetbaarheid cultuur met elkaar te ontwikkelen.
Middels de oplossingen kan de organisatie een beweging maken richting de gewenste cultuur en het bijbehorende gedrag. Tevens kunnen deelnemers hun opgedane kennis over de Behavioural Design methodiek toepassen in verandertrajecten.

Doorlooptijd

Het programma duurt gemiddeld 12 maanden.
Send this to a friend