Businesscase duurzame inzetbaarheid

Strategie & monitoring

Waarom

Hoe maak je rendement van gezondheidsmanagement inzichtelijk en zijn de huidige investeringen in lijn met het gewenste resultaat? De Businesscase van Inhealth voorziet organisaties van het antwoord op deze vragen. Zo krijgt gezondheidsmanagement de financiële onderbouwing en het draagvlak die het nodig heeft om succesvol te zijn.

Hoe

Voor de Businesscase zullen relevante kerncijfers van de organisatie verzameld worden en waar nodig interviews gehouden worden met een vertegenwoordiging van de organisatie. Na het toetsen van de gegevens aan de hand van rekenmodellen volgt een analyse. De resultaten uit de analyse worden samen met aanbevelingen in een organisatieprofiel gezet. Dit leidt tot inzicht en geeft concrete handvatten om als organisatie mee aan de slag te gaan. De inzichten, van data tot aanpak, worden tot slot kort en bondig bij de opdrachtgever gepresenteerd.
De Businesscase voorziet de organisatie van inzicht in:
  • De cijfermatige stand van zaken van diverse Health Management indicatoren
  • De risico’s en het potentiële rendement van het (te voeren) beleid
  • De huidige en de gewenste Health Management strategie
  • Het (mogelijk) onbenutte potentieel van de huidige aanpak

Wat levert het op

Puur het in kaart brengen van data is vaak niet de grootste uitdaging voor HR en directie. Juist het betekenis geven aan deze data en kijken hoe je de data ook duurzaam positief kunt beïnvloeden; dit is waar organsaties behoefte aan hebben. Met de Businesscase zorgen we ervoor dat een organisatie daadwerkelijk van data naar acties kan komen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor het ontwikkelen van een Businesscase is 4-6 weken. Daarin doorlopen we de volgende stappen:
  • Deskresearch: 1 week
  • Fieldresearch: 1-2 weken
  • Analyse: 1 week
  • Presentatie: 0,5 dag
Send this to a friend