Sensire

De vraag

Zorgorganisatie Sensire kwam bij ons met de volgende vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze zorgprofessionals in de thuiszorg lekker in hun vel zitten?

Onze aanpak: een roadmap

Er is een start gemaakt met een strategiespel dat we hebben uitgevoerd met een zeer diverse groep medewerkers. Dit is aangevuld met interviews met bijvoorbeeld de Ondernemings Raad (OR) en de arbodienst. Deze inzichten in combinatie met een gesprek met de bestuurder hebben geleid tot een inhoudelijke vertaalslag naar een roadmap. In de roadmap is een vertaling gemaakt van de huidige situatie naar de gewenste situatie. En concreet uitgewerkt wat de stappen zijn om daar te komen. De roadmap was aanleiding om verder te verdiepen in het gedrag van de zorgmedewerker. We hebben daarbij stil gestaan bij de vraag hoe we de juiste omstandigheden konden creëren, zodat het gemakkelijk werd voor de medewerkers om fit en inzetbaar te zijn en blijven.

Het resultaat: prototypes

Op basis van verdiepende interviews gebaseerd op de Behavioural Design Methodiek en een sessie om prototypes te testen, zijn we met de medewerkers tot een mooie set aan prototypes gekomen. Deze kunnen niet alleen medewerkers, maar ook leidinggevenden en de organisatie zelf verder helpen, met als einddoel gelukkigere medewerkers en betere zorg.

Hoe nu verder?

De verschillende prototypes worden nu verder ontwikkeld. Van een heldere en concrete visie voor de medewerkers tot praktische tools in de teams, zoals werkvormen, opleiding van teamcoaches en andere tools om goed met elkaar samen te werken. Maar ook om thema’s zoals werkdruk en ontwikkeling bespreekbaar te maken.

Send this to a friend