Sensire

Sensire – in samenwerking met Menzis

De vraag

Bij Sensire was de uitdaging om welzijn op de kaart te zetten in een groeiende organisatie waar de ervaren afstand van de zorgmedewerker tot de organisatie Sensire een uitdaging was in de activatie van medewerkers op duurzame inzetbaarheid. Extra uitdaging was dat dit midden in de Corona periode plaats vond, waarbij uitval, tijdgebrek en andere drempels maximaal aanwezig waren.

Onze aanpak

We zijn met elkaar gestart om met de HR/OR/directie afgevaardigden helder te maken wat de gewenste gedragingen precies waren. Door zowel in de groep als op individueel niveau diepte-interviews (gebaseerd op de Design Thinking methodiek gecombineerd met inzichten uit de gedragspsychologie) te laten plaats vinden door gedragsexperts hebben we inzicht gekregen in onderdelen waar we ons niet bewust van waren. In verschillende sprints zijn we tot interventies gekomen, welke getest en aangescherpt zijn met de teams. Denk bijvoorbeeld aan het makkelijk inzetten van teamuitjes, teamuitjes weer terugbrengen voor de wijkzorg en een format om makkelijk waardering uit te spreken naar collega’s. Deze kunnen niet alleen medewerkers, maar ook leidinggevenden en de organisatie zelf verder helpen, met als einddoel gelukkigere medewerkers en betere zorg.

Het resultaat

“We merken nu dat de interventies die de basis van het werk (denk aan werkoverleg, teamuitje, gespreksstarters, check-in vragen) hebben geraakt impactvol zijn geweest. Juist de kleine dagelijkse dingen die we zijn gestart op basis van deze design-thinking aanpak hebben de grootste impact. Dat hadden we nooit gedacht.“

Janneke Gerritsen – Senior HR Business Partner

Send this to a friend