In gesprek met Spaarne Gasthuis – Over het binden en boeien van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid vormt voor steeds meer organisaties een hoge prioriteit, zo ook bij het Spaarne Gasthuis. We zijn hierover in gesprek gegaan met Floor Pronk en Leanda Goedhart (Senior HR Businesspartners), beiden nauw betrokken bij alle projecten en initiatieven rond duurzame inzetbaarheid en het binden en boeien van de medewerkers van het Spaarne Gasthuis.

 

Hoe zijn jullie erop gekomen om duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te zetten?

Begin 2017 zijn we in gesprek gegaan met de ondernemersraad commissie van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Toen kwam de vraag naar voren; wat doet HR eigenlijk op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

Het antwoord op deze vraag was vrij simpel: we doen ontzettend veel, maar helaas bereikt het de medewerker niet of nauwelijks. De oorzaak hiervan ligt op verschillende vlakken. Zo ontbreekt er een samenhang of een kapstok waarin alle HR-interventies samenkomen. Dit is van belang voor de effectiviteit van de interventies. Daarnaast zijn we een fusieziekenhuis met verschillende culturen in transitie naar één gezamenlijk Spaarne Gasthuis. De ene afdeling is hierin al veel verder dan de andere. We dragen uit dat medewerkers eigen regie moeten tonen, maar zij moeten door dit verschil tussen de afdelingen vaak via diverse schijven hun doel bereiken. Dat creëert een tegenstrijdigheid tussen autonomie en controle. Dit is voor het Spaarne Gasthuis nog een ontwikkelpunt. Hierdoor was het tot op heden lastig om thema’s als ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘boeien & binden’ te introduceren.

 

Hoe hebben jullie dit sentiment weten om te draaien?

Dit heeft eigenlijk allemaal met timing te maken. In het verleden was er weinig ruimte voor deze thema’s, maar door de snelle veranderingen in ons werk staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Waar we vóór de fusieperiode in het Kennemer Gasthuis van zo’n 250 medewerkers afscheid hebben moeten nemen om financieel gezond te zijn, hebben we nu te maken met oplopend personeelstekort binnen diverse functiegroepen.

Doordat de wereld om ons heen blijft veranderen, is het extra noodzakelijk om goede zorg te dragen voor onze medewerkers. Zo hopen we dat medewerkers geboeid en verbonden blijven met ons ziekenhuis en hier graag willen blijven werken. Wij vinden dit erg belangrijk en wij willen hierin de beste werkgever van de regio zijn.

Als je de beste werkgever in de regio wilt zijn, dan moet je antwoord kunnen geven op vragen als: “Hoe komen we onze positieve recruitment belofte na?” en “Hoe maken wij dit zichtbaar voor onze medewerkers, maar ook voor de gehele potentiele arbeidsmarkt?” Door duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te zetten kunnen we deze vragen beantwoorden. Door medewerkers te betrekken bij het vormgeven van de interventies vergroten we tegelijkertijd ook het eigenaarschap.

Zowel binnen de Raad van Bestuur als in de andere managementfuncties hebben wisselingen plaatsgevonden. Ook hebben we nieuwe inzichten gekregen die aansluiten bij de veranderingen in ons werk en de daarbij passende interventies. Dit heeft mede geholpen om deze thema’s meer prioriteit te geven.

 

Wat heeft ervoor gezorgd dat er nu echt een verandering plaatsvindt?

Door urgentie besef en een snel veranderde wereld werd de weg vrijgemaakt om echt met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Echter kwamen we snel tot de conclusie dat hierbij externe expertise gewenst was. De aanleiding hiervoor was tweeledig: het is veel te druk, waardoor we werden opgeslokt door de dagelijkse going concern. Hierdoor viel het serieus oppakken van dit thema steeds van de agenda. Daarnaast zijn wij zelf onderdeel van de cultuur binnen het Spaarne Gasthuis, waardoor een objectieve blik verfrissend kan zijn. Binnen het Spaarne Gasthuis doen wij dingen vanuit een gewoonte, maar we zijn hierbij de ‘bestemming’ een beetje uit het oog verloren.

Een externe partij deelt ervaringen, komt met frisse ideeën en geeft een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Er is door verschillende stakeholders toentertijd unaniem bepaald dat Inhealth de beste partij is om ons hierin te ondersteunen. Inhealth werkt vanuit het gedachtegoed van co-creatie en dit past erg binnen onze werkwijze. Halverwege 2018 zijn wij samen van start gegaan.

 

Wat is er sindsdien gebeurd?

In het afgelopen jaar zijn we vooral bezig geweest om afdelingen en mensen met elkaar te verbinden. Door de medewerker sessies zijn alle neuzen langzaam dezelfde kant op gaan staan. Daar waar veranderingsbereidheid voorheen wel werd gevoeld, was dit veelal een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Door ons als team op te stellen hebben we gewerkt aan de veranderbereidheid van de groep.

We hebben een goed beeld gekregen van de uitdagingen waar het Spaarne Gasthuis voor staat. Het beperken van de ongewenste uitstroom, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en een nieuwe aanpak op inzetbaarheid bieden een gedegen basis om op duurzame inzetbaarheid door te pakken. Tevens is onderzocht of de huidige interventies aansluiten bij de wensen van de medewerkers. We nemen afscheid van zaken waar geen behoefte aan is en ontwikkelen we nieuwe interventies waar nodig, zo wordt er gebouwd aan een gezamenlijke visie en aanpak voor het gehele Spaarne Gasthuis.

 

Waar heeft dit tot nu toe tot geleid?

Medewerkers voelen zich nu gehoord, zijn betrokken bij het project, beloftes worden waargemaakt en medewerkers zien ook daadwerkelijk verandering.

We hebben een kapstok opgebouwd uit een beeldmerk en communicatieplan. Er wordt gewerkt aan een duurzaam inzetbaarheidsportaal waar alle interventies worden samengebracht. Aansluitend gaan wij onze gesprekscyclus aanpakken en linken we deze aan de inzetbaarheidsscan binnen het portaal. Zo koppelen we de behoeften van de individuele medewerkers direct aan het aanbod van het Spaarne Gasthuis. Het uitgangspunt is dat IK, de medewerker, verantwoordelijk is voor de eigen duurzame inzetbaarheid, maar dat het Spaarne Gasthuis dit mogelijk maakt. IK & Spaarne Gasthuis!

Send this to a friend