In 10 stappen van verzuim naar inzetbaarheid

Stappen

“Hoe bewandel je de weg van verzuim naar inzetbaarheid”; een vraag die ons vaak wordt gesteld. En dat is ook niet gek. Je zou denken dat men massaal reageert op het bericht van de Rijksoverheid: “Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks €2,6 miljard in kosten”.

Steeds meer bedrijven willen aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, maar praktisch is het best uitdagend hoe je dit moet aanpakken.

Wij gaan je daarbij helpen. In 10 stappen (vlogs) gaan we uitleggen hoe jij de weg van verzuim naar inzetbaarheid kunt bewandelen:

Stap 1 – Data- en deskresearch

De eerste stap is het doen van data en deskresearch. Welke data en documenten kun je allemaal gebruiken om inzicht te krijgen in de huidige situatie rondom verzuim en inzetbaarheid? In deze video geef ik je informatie en voorbeelden.

 

Stap 2- Vragenlijst & interviews

Na het doen van data- en deskresearch is het belangrijk om de medewerkers zelf te spreken. Want wie weten nou beter wat zij nodig hebben dan medewerkers zelf? Dat kan op verschillende manieren. Hoe je bepaalt welke manier je kiest, hangt af van een aantal factoren. Samen met collega Marlies Casteleijn leg ik dit uit.

 

Stap 3- Focus in aanpak

Je hebt inmiddels ontzettend veel informatie opgehaald. Je hebt data- en deskresearch uitgevoerd, je hebt heel veel medewerkers gesproken en ondervraagd. Alle verbeterpunten zou je het liefst meteen willen aanpakken. Heel goed, dat enthousiasme, maar je kunt beter eerst beginnen met focus bepalen. Als je precies weet wat je wilt bereiken, is het makkelijker die eindstreep ook daadwerkelijk te behalen. Dat licht ik toe in onderstaande video en Martine Themmen vertelt hoe dat in de praktijk eraan toegaat!

 

Stap 4- Leidend team

Vanuit het oude organisatiedenken wordt alles van bovenaf bepaald. De directie of het Management Team betaalt en bepaalt. Idealiter draaien we dit juist om! Dat betekent dat het leidend team niet alleen bestaat uit een stuurgroep (met inderdaad directie en HR), maar ook uit een projectgroep en een klankbordgroep. In onderstaande video licht ik dit toe en neemt collega Tosca Jansen ons mee in een verhaal uit de praktijk.

 

Stap 5- Power approach dossier

Bij organisaties met verzuim boven de 6% beginnen wij met de power approach. Deze aanpak brengt de lang verzuimde medewerkers in kaart en biedt inzicht in de onderliggende problemen bij deze groep. Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat? Bekijk dan het onderstaande filmpje.

 

Stap 6- Training en coaching leidinggevenden

Leidinggevenden staan in direct contact met de medewerker. Dit maakt ze de belangrijkste schakel binnen het beleid voor verzuim en inzetbaarheid. Met voldoende training en begeleiding van je leidinggevenden zorg je voor een sterke basis om verzuim en inzetbaarheid aan te pakken. In dit filmpje licht ik dit toe en vertelt collega Lobke Mentrop over haar eigen ervaring als leidinggevende.

 

Stap 7- Bewustwording en eigenaarschap

Het plan van aanpak staat en de nodige stakeholders zijn betrokken. Maar hoe krijg je de medewerker in beweging? Het antwoord is simpel: ga het gesprek aan. Vraag wat zij nodig hebben om nu en in de toekomst stappen te blijven zetten. Samen met collega Jeltje Visser ga ik hier in de onderstaande video verder op in.

 

Stap 8- Sturen op impactvolle interventies

Organisaties zetten vaak verschillende interventies voor inzetbaarheid op. Denk hierbij aan workshops, informatiesessies en individuele begeleidingstrajecten. Dit is goed, maar het is wel belangrijk om hierin het overzicht te houden. Anders weet zowel de medewerker als werkgever niet meer wat er speelt en worden de interventies niet optimaal benut. Een vraag die je als werkgever kan stellen is: “Kloppen de interventies nog steeds met de strategie van onze organisatie en de doelen die we willen bereiken?”. Hoe dit in z’n werk gaat, licht ik in de onderstaande video verder toe.

 

Stap 9- Borging van het proces

Hoe zorg je dat het programma binnen de organisatie blijft bestaan? Het is hiervoor belangrijk dat men zich verantwoordelijk voelt voor en belang heeft bij het programma. Zo zorg je dat het programma ook op de lange termijn effectief blijft en bijdraagt aan de inzetbaarheid van de medewerker. Samen met collega Maarten Jan leg ik dit uit in de onderstaande video.

 

Stap 10- Evaluatie en monitoring

WIn onze laatste stap blikken we terug op de doelstellingen van stap 3. Het evalueren, monitoren en bijstellen van de doelstellingen staat hier centraal. Daarnaast is het ook belangrijk je stakeholders te informeren over de uitkomsten. Het lijkt voor de hand liggend, maar weinig bedrijven hebben deze laatste stap echt goed staan. Het begint allemaal bij het verzamelen van de juiste data. Samen met collega Birre van Esveld bespreek ik hoe je stap 10 het beste kunt uitvoeren.

 

Wil je meer verdieping op één van de bovengenoemde stappen? Blijf ons dan dus volgen via LinkedIn of via www.inhealth.nl/inspiratie.

Meer weten over onze expertise op gebied van verzuim management? Uiteraard kun je contact opnemen met mij via sandy@inhealth.nl.

Send this to a friend