Hoera! 10 jaar Inhealth

jInhealth bestaat 10 jaar! Een terugblik op deze veelbewogen jaren.

Een lastige start

Ik heb niet vaak zo’n lastige start gekend als toen wij 10 jaar geleden startten met Inhealth. ‘Gezondheid en inzetbaarheid aansluiten bij de ambitie en doelen van de organisatie’, ons nieuwe adagium. Het overmatige aanbod van interventies, coaches, health checks en zo meer was mij een doorn in het oog. En dan maar denken dat we Nederland gezonder, vitaler en productiever maken. Ja, dûh…

“Je hebt lekker praten, meneer Stam. We hebben een crisis en vele acute problemen. Mogelijk wat oplopend verzuim en zo, snap je.”

 

De realiteit in 2008

Even terug naar 2008. Het jaar start met een wereldomvattende crisis als gevolg van de niet kredietwaardige hypotheken in met name Amerika. Het omvallen van Lehman Brothers en de reddingsactie van de Nederlandse overheid voor onze ‘systeembanken’ Fortis, ABN AMRO en ING. Hoewel het, volgens het KNMI, een zonnig jaar was, was er ook genoeg reden voor enige terughoudendheid. De BV Nederland zag in deze crisistijd vooral donkere wolken aan de horizon. Uitdagende stellingen over meer verbinding, minder ad hoc, alignment en een meer programmatische aanpak vanuit ons werk ging er maar mondjesmaat in.

En dan? Wat doe je dan? Toch een beetje van hetzelfde en weer meegaan op de oude vertrouwde weg. Daar kwam ik net vandaan. We gingen het toch anders doen? Fundamenteler, creatiever, in co-creatie met klant en markt en met meer impact? Een duivels dilemma. Want ondernemen vanuit enkel idealisme zonder ‘markt’ heeft ook weinig impact.

 

Wat hebben we geleerd?

Nu 10 jaar later is terugblikken (bijna) altijd leuk. Want we staan er goed op, de zon schijnt en de verwachtingen des te beter. En dan vergeet je snel de moeilijke momenten, lastige afwegingen, donkere wolken en groeipijntjes. Vier tips uit 10 jaar Inhealth.

Blijf vasthouden aan je visie

Zonder de weerstand in de beginjaren waren we nu zeker niet zo ver gekomen. Onze overtuiging dat het anders kon en moest is altijd gebleven. Van veel ondersteuning, naar meer impact. Waarbij invloed uitoefenen op de context; de organisatie en omgeving, meer oplevert dan de optelsom van alle op individu gerichte ondersteuning.

Think big, act small

Het is prachtig om een vooruitstrevende visie te hebben en te delen met een team van bevlogen professionals. Maar de echte toegevoegde waarde vind je terug in de praktijk. Onze klanten en relaties hebben ons altijd beoordeeld én afgerekend op het behaalde resultaat.

Cultuur voor strategie

Belangrijke kernwaarden die we vanaf het begin hebben omarmd zijn innovatie en co-creatie. Dat wil zeggen: veel fouten maken, de verbinding zoeken met klant en markt en continu op zoek of het nog beter kan. Niet eenzijdig vasthouden aan een gekozen afslag, maar elke dag werken aan een cultuur van vernieuwing en creativiteit.

Diversiteit telt

Onze claim om vanuit advies, onderzoek en programmamanagement onze toegevoegde waarde te leveren kon alleen met een zo divers mogelijk team. Jong en oud met diverse disciplines. Het zijn onze mensen en de diversiteit daarin die het verschil hebben gemaakt.

 

What’s next?

Waar zijn wij nu anno 2019 van? Strategievorming & executie, communicatie & activatie, gedragsverandering & eigen regie, cultuur & leiderschap, employer branding & mobiliteit, monitoring & resultaat. Thema’s die we in 2008 op hoofdlijnen hebben verkend en die in de loop van 10 jaar Inhealth tot wasdom zijn gekomen.

Benieuwd waar we met jullie over 10 jaar staan? Dank voor de mooie reis. De voorspellingen zijn goed.

Send this to a friend