Eindejaarsgesprek: wel of geen goed idee?

In het eindejaarsgesprek wordt er gekeken naar wat je het afgelopen jaar hebt gedaan en wat je aankomend jaar beter kunt doen. Het klinkt misschien als een effectieve en goede manier van werken, maar tegenwoordig verschillen de meningen hierover en is het onderwerp steeds meer in opspraak. Zo gaf Tineke Kanters, directeur van IPV training en Advies, begin dit jaar in een interview met het AD aan dat beoordelingsgesprekken gezien worden als een verplichting en niet meer van deze tijd:

“In z’n algemeenheid kun je zeggen dat beoordelingsgesprekken als een verplichting worden gezien en medewerkers meerdere keren per jaar behoefte hebben aan goede feedback. Ze willen weten waar ze staan, hoe ze verder kunnen. Mensen praten liever over ontwikkelingen en kansen. Het traditionele beoordelingsgesprek voldoet met andere woorden niet meer aan de behoefte van medewerkers”

Arbeidspsycholoog Kilian Wawoe sluit zich hierbij aan en geeft in een column van de Volkskrant aan dat het functioneringsgesprek ook wel wordt gezien als het ‘veroordelingsgesprek’. Volgens Wawoe is het dan ook veel beter om tussentijds te evalueren, omdat mensen continue in verandering zijn. Een traditioneel gesprek is volgens hem te statisch: “Als mensen horen dat zij worden beoordeeld hebben ze daar een negatieve associatie bij. Indien dit op een andere manier wordt gezegd, waarbij de focus ligt op jezelf ontwikkelen, levert dit veel minder stress op.”

Focus op continue feedback geven en ga de dialoog aan

Het geven van feedback in plaats van het voeren van functioneringsgesprekken, is een steeds populairder fenomeen. Zo schreef Metro dat grote bedrijven zoals Eneco, ING, Achmea en Rabobank onlangs zijn gestopt met de jaarlijkse functioneringsgesprekken. “Door middel van het gebruiken van feedbacktools, maar ook door workshops kan er gemakkelijk worden gereflecteerd op elkaar”, aldus HR-beleidsadviseur Maaike Blansjaar van Achmea in Metro, “er wordt geen eindcijfer gegeven, maar er wordt gekeken naar wat je echt goed kan en waarin je jezelf kunt verbeteren”. De focus ligt bij deze bedrijven niet meer op het ouderwetse beoordelen, maar op de wederzijdse dialoog aangaan waarbij ontwikkeling centraal staat. De regie ligt hierbij meer bij de werknemers zelf.

Een handige tool die door steeds meer bedrijven wordt gebruikt is de 360 gradenfeedback, waarbij je collega’s vraagt om een vragenlijst in te vullen over jouw functioneren. Op deze manier krijg je feedback van personen waar je dagelijks mee samenwerkt, dus niet alleen van je manager of baas. Dat is nog eens efficiënt!

Send this to a friend