Zorggroep Almere

Vraag

In de zorg wordt er enorm bezuinigd waardoor het optimaal inzetten van het personeel van groot belang is. Om als organisatie goed te presteren is de inzetbaarheid van de medewerkers dus cruciaal. Mede hierom is Zorggroep Almere gestart met het project ‘Samen Vitaal’, in eerste instantie gericht op medewerkers in de wijkverpleging.

 

Rol Inhealth

Om een goed beeld te vormen van de organisatie zijn we gestart met een desksearch en fieldsearch, gericht op:

  • Fase van gedragsverandering van de medewerkers.
  • Mate van werkvermogen in de organisatie.

De gekozen aanpak is hierop afgestemd en bestaat grofweg uit twee activiteiten:

  • Teamsessies met bestaande teams over het onderwerp duurzame inzetbaarheid.
  • Preventiegesprekken met medewerkers die frequent verzuimen of verminderd inzetbaar zijn.

 Effect teamsessies

  • Medewerkers worden bewust van hun eigen inzetbaarheid en de urgentie van het onderwerp.
  • Er worden direct afspraken met elkaar gemaakt.
  • Er wordt vervolg aan de sessies gekoppeld om de inzetbaarheid van het team te versterken.

 Effect preventiegesprekken

  • Dreigend (lang) verzuim wordt voorkomen
  • Medewerkers worden versterkt zodat ze optimaal inzetbaar blijven.

Bekijk ook

Programmamanagement


Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is pas effectief als deze is verankerd in de bedrijfsvoering. Programmamanagement begint met een verkenning van de organisatie. Vervolgens wordt bepaald welke modules het meest succesvol…
Programmamanagement

AriënsZorgpalet


Samen met Inhealth ontwikkelde AriënsZorgpalet, een zorginstelling in Enschede, een nieuw business model en bracht het verzuim terug van 7% naar 5% met het programma Fit voor Werk.
AriënsZorgpalet

Waar voor je geld als het gaat om gezondheidsmanagement!

8 mei 2015


Casus: ‘Kees heeft meegedaan aan een individuele gezondheidsinterventie aangeboden door zijn bedrijf. Hij is in 3 maanden tijd 10kg afgevallen, voelt zich fit, kan zijn werk beter aan en vertelt…
Waar voor je geld als het gaat om gezondheidsmanagement!