SPIE

De vraag

Hoe kan duurzame inzetbaarheid bijdragen aan de reputatie van mijn organisatie op de arbeidsmarkt?

Dat was de vraag van SPIE – een organisatie die zich goed realiseert dat de medewerkers de pijlers van de organisatie zijn. De steeds veranderende klantvraag en snelle innovaties vragen veel van de medewerkers. Medewerkers flexibel en gezond aan het werk houden is noodzaak. Alleen dat leidt tot een toekomstbestendige organisatie die tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever is.

Onze aanpak: een passende communicatiestrategie

De vraag van SPIE leidde tot een doelgerichte aanpak. Inhealth richtte zich op het maken van een passende communicatiestrategie en het formuleren van korte- en langetermijndoelstellingen. Ook bood Inhealth ondersteuning bij de uitvoering van de communicatiestrategie.

Het resultaat: brede bekendheid & structurele aandacht voor de communicatiestrategie

Vitaal Vakmanschap: dat is de naam van de nieuwe communicatiestrategie. Als onderdeel van de strategie is een centraal portaal gebouwd. SPIE wilde structurele aandacht voor Vitaal Vakmanschap én brede bekendheid van de strategie in de bedrijfsvoering. Dit vergroot het eigenaarschap van medewerkers en de bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheden. SPIE initieert en onderhoudt en de medewerkers komen zelf in actie.

Hoe nu verder?

Het portaal had een positieve bijdrage aan de activatie van medewerkers en het bekend maken van het programma. SPIE is aanbeland in een volgende fase. SPIE biedt onder meer een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan. Het in kaart brengen van vraag en aanbod naar aanleiding van de PMO’s is ook een volgende stap. Tot slot is het belangrijk om de aandacht en activiteiten actueel en actief te houden. Inhealth biedt hier ondersteuning in.

Bekijk ook: Irado

Bekijk casus

Bekijk ook: Marel

Bekijk casus

Bekijk ook: Opella

Bekijk casus

Send this to a friend