Spaarne Gasthuis

De vraag

Hoe vorm ik een eensgezinde visie op gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid? Dit is de vraag die het Spaarne Ziekenhuis stelde aan Inhealth. Openheid, deskundigheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden van dit topklinische ziekenhuis. Maar voordat er een visie ontwikkeld kan worden, moet er een fase van urgentie worden gecreëerd. En daarmee begon de start van onze ondersteuning.

Onze aanpak: opbouwen businesscase & draagvlak creëren

We maakten een zorgvuldige analyse en begonnen met het opbouwen van een businesscase. Hierin maakten we een rekenkundige onderbouwing op basis van gegevens uit het zorgveld, de bezetting in het ziekenhuis en gegevens over binding en motivatie. De businesscase werkten we uit – zoveel mogelijk specifiek voor de verschillende doelgroepen. Dit vormde een basis om draagvlak te creëren.

Het resultaat: duurzaamheid op de kaart!

De analyses presenteerden we aan het managementteam. Dit leidde tot een groter gevoel van urgentie en aandacht voor het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Op basis van de analyse werkten we vier scenario’s uit die richting geven aan de volgende stap in de ondersteuning van het Spaarne Gasthuis.

Hoe nu verder?

Het Spaarne Gasthuis wil duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te houden. Wij hebben hiervoor een plan gemaakt. Dit plan is uitgewerkt voor hr, communicatie, ondersteuning van de leidinggevenden en monitoring. De volgende stap is ondersteuning bieden bij het uitvoeren van het plan.

Bekijk ook: De Nederlandsche Bank

Bekijk casus

Bekijk ook: Het Kadaster

Bekijk casus

Bekijk ook: Irado

Bekijk casus

Send this to a friend