Rijn IJssel

Vraag

Rijn IJssel stelde ons de volgende vragen:

  • Welke aanpak moeten we kiezen om het verzuim te verlagen?
  • Hoe kunnen we verzuim voorkomen door in te zetten op duurzame inzetbaarheid?
  • Hoe faciliteren we de medewerker in het nemen van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid rondom duurzame inzetbaarheid?

 

Rol Inhealth

Wij vertaalden deze vragen in het programma ‘Vitaal Vooruit’. Hierin krijgt het begrip duurzame inzetbaarheid persoonlijk betekenis en wordt het geconcretiseerd naar een plan van aanpak. We hebben globaal de volgende stappen ondernomen:

  • Het op orde brengen van het verzuimbeleid, de rollen en verantwoordelijkheden en verzuimproviders en het monitoren van resultaat. We boden twee jaar lang intensieve begeleiding, met als doel dat de HR professionals van Rijn IJssel zelf na die periode eigen verantwoordelijkheid hebben en pakken.
  • Het inrichten van het programma ‘Vitaal Vooruit’. Op basis van input van medewerkers en HR is dit eerst conceptueel neergezet. Daarna is dit programma verder uitgerold. Vitaal Vooruit kijkt zowel op individueel-, als teamniveau naar de huidige en gewenste situatie. Op organisatieniveau worden de randvoorwaarden in kaart gebracht waarmee de individuele en team wensen gerealiseerd kunnen worden.
  • De laatste stap was om zowel vitaliteit als inzetbaarheid achter te laten als verantwoordelijkheid van Rijn IJssel zelf en hen handvatten te bieden om dit op te kunnen pakken.

Ook is er, op basis van ESF subsidie, onderzoek gedaan naar generatiemanagement. De uitkomst hiervan was een blauwdruk van de organisatie en een advies hoe met dit uitdagende thema binnen het onderwijs om te gaan.

 Resultaat

  • De verzuimdoelstelling is behaald.
  • Alle medewerkers en teams zijn zich bewust van inzetbaarheid en hun eigen rol daarin.
  • Het programma, de huisstijl en inrichting van ‘Vitaal Vooruit’.
  • HR-adviseurs van Rijn IJssel kunnen zelf verder!

Rijn IJssel wordt benoemd als best case in onze gids ‘Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs’. Lees er hier meer over.

Bekijk ook

Duurzame inzetbaarheid in de onderwijssector

25 augustus 2016


We merken dat verschillende onderwijsorganisaties vaak met dezelfde vragen en uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid kampen. Een goede kwaliteit van onderwijs valt of staat met energieke medewerkers. Dat klinkt logisch, maar…
Duurzame inzetbaarheid in de onderwijssector

Work Performance Index


De Work Performance Index is een scan die snel inzicht geeft in de werkprestatie van zowel individu als organisatie en laat zien welke factoren de prestatie kunnen verbeteren.
Work Performance Index

WENB en WWb


Brancheverenigingen WENB en WWb en Inhealth werken samen aan het inspireren en informeren van de leden, zodat zij stappen kunnen zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
WENB en WWb