Reinier de Graaf

Vraag

Binnen een continu veranderende zorgomgeving wordt zowel van de organisatie als van medewerkers veel gevraagd. Meebewegen en anticiperen op verandering vergt vitaliteit en flexibiliteit. Duurzame inzetbaarheid is dan ook een belangrijk onderwerp voor Reinier de Graaf. Hierin staat de bevordering van eigen regie van medewerkers centraal, waarbij Reinier de Graaf ondersteunt waar mogelijk.

 

Rol Inhealth

Wij bieden ondersteuning bij structurele implementatie en verankering van het thema duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Hierin is van belang:

  • Medewerkers geven betekenis aan het thema en verbinden deze met de strategische doelstellingen van de organisatie én hun eigen doelen.
  • Medewerkers worden gestimuleerd om eigen regie te nemen op inzetbaarheid;
  • Ondersteuning vanuit de organisatie is zichtbaar en laagdrempelig.

 Resultaat

Wij ontwikkelden een communicatie moodboard met daarin:

  • Een communicatie propositie voor het programma Vitaal@Reinier
  • Huisstijl
  • Beeldmerken

Door middel van deze communicatie wordt de focus gelegd op het activeren van medewerkers. Hierdoor zijn de eerste stappen van het inrichten en verankeren van duurzame inzetbaarheid gezet.

Bekijk ook

Communicatieondersteuning


Een gezondheidsprogramma valt of staat met het verwerken van een goede boodschap tot de juiste communicatiemiddelen. De communicatie die ingezet wordt moet aansluiten bij de identiteit van de organisatie en…
Communicatieondersteuning

AriënsZorgpalet


Samen met Inhealth ontwikkelde AriënsZorgpalet, een zorginstelling in Enschede, een nieuw business model en bracht het verzuim terug van 7% naar 5% met het programma Fit voor Werk.
AriënsZorgpalet

Winnen van de weerstand

3 maart 2016


Als consultant geef ik veel workshops voor verschillende organisaties en groepen over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor de organisatie? In hoeverre leeft het thema in de…
Winnen van de weerstand