Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest ziekenhuisgroep

De vraag

Noordwest Ziekenhuisgroep bood veel verschillende initiatieven aan om de inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers te vergroten. Echter miste een gezamenlijke strategie en visie. De vraag aan Inhealth was om hier een kapstok voor te maken met een duidelijke duurzame inzetbaarheidsstrategie.

Onze aanpak

Het eerste deel van de aanpak bestond uit deskresearch. Vervolgens zijn er stratagie- en communicatiesessies gehouden met leidinggevenden en medewerkers om te achterhalen welke behoeftes er waren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Vervolgens werd het huidige en gewenste aanbod in kaart gebracht. Uit de analyse bleek dat het aanbod onvoldoende aansloot op de behoeften van medewerkers en zij onvoldoende bereikt en geactiveerd werden. Na het vormen van een nieuwe visie op duurzame inzetbaarheid is een interactief medewerkersportaal – Jouw Moment – ontwikkeld, waar al het aanbod rondom duurzame inzetbaarheid samenkomt op één plek.

Het resultaat

Noordwest heeft nu een heldere en breed gedeelde visie en strategie op duurzame inzetbaarheid. Met het interactieve medewerkersportaal en app ‘Jouw Moment’ worden medewerkers geïnspireerd en gestimuleerd om vaker stil te staan bij zichzelf en hun behoeften, nu en in de toekomst. Een online scan helpt medewerkers om te kiezen welk aanbod bij hen past. Ook biedt het portaal Noordwest de mogelijkheid om online campagnes uit te rollen die aansluiten bij momenten in het jaar die om extra aandacht vragen.

Hoe nu verder?

Na een kick-off waarin het platform gelanceerd werd, wil Noordwest duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda houden. Het doel is dat Jouw Moment een interactief platform wordt en blijft, wat blijft leven middels vernieuwde content gedurende het jaar. Inhealth heeft een plan gemaakt voor verschillende thema’s en campagnes en ondersteunt Noordwest hierbij.

Send this to a friend