Irado

De vraag

Hoe verander ik de kennis, de houding en het gedrag van medewerkers als het gaat om gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid? En hoe gaan we daar concreet mee aan de slag binnen onze organisatie? Dat was de vraag van Irado aan Inhealth. Irado wil de term ‘duurzame inzetbaarheid’ echt laten leven bij de medewerkers.

Onze aanpak: een vlootschouw die inzicht biedt

Samen met de klant hielden we een ‘vlootschouw’: hoe ziet de organisatie er nu uit? Wat speelt er bij de medewerkers? En waar lopen ze tegenaan als het gaat om hun inzetbaarheid? We maakten gebruik van vragenlijsten, hielden interviews en organiseerden focusgroepen en trainingen.

Het resultaat: helderheid over inzetbaarheid & trainingen

De vlootschouw gaf inzicht in de inzetbaarheid en de houding van de medewerkers van Irado. Wat zijn de verschillen tussen de afdelingen en leeftijdsgroepen? Wat komt er op ze af in de toekomst? Hoe kunnen we de medewerkers, die veel buiten zijn, het best bereiken? Irado identificeerde drie thema’s van inzetbaarheid: Gezondheid, Werkplezier en Ontwikkeling. De leidinggevenden kregen een training om aan de slag te gaan met deze thema’s. Daarnaast kreeg het programma de naam ‘Levendig naar 70′ en worden de thema’s aan de hand van een communicatiekalender onder de aandacht gebracht van de medewerkers.

Hoe nu verder?

De thema’s zijn duidelijk en helder. Maar hoe wordt inzetbaarheid écht een onderdeel van de bedrijfsvoering en de dagelijkse praktijk? Inhealth blijft betrokken en komt Irado praktisch ondersteunen. De Inzetbaarheidscoach maakt inzetbaarheid toegankelijk, concreet en toepasbaar. Dat maakt dat het thema inzetbaarheid gaat leven.

Send this to a friend