Het Kadaster

De vraag

Hoe verbinden we duurzame inzetbaarheid aan de strategie en de ontwikkelingen binnen onze organisatie? En hoe zorgen we dat medewerkers nu en in de toekomst vitaal en wendbaar blijven? Dat was de vraag van het Kadaster. Er zijn al verschillende regelingen die diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid aanpakken. Maar de organisatie moest in beweging gezet worden en de samenhang ontbrak.

Onze aanpak: een inspiratiesessie & het uitwerken van een strategiekaart

Inhealth voerde gesprekken en maakte een inventarisatie van het meerjarenbeleidsplan en de strategische personeelsplanning. Daarna vond een inspiratiesessie plaats met filmpjes, animaties en overig materiaal uit de praktijk. Deze inspiratie leidde tot het aanscherpen van inzichten en opvattingen. Op basis hiervan werkten we samen de strategiekaart verder uit.

Het resultaat: een roadmap die richting geeft & structuur biedt

Op basis van de strategiekaart maakte Inhealth een roadmap. Deze roadmap geeft het Kadaster meer richting en samenhang van diensten, een communicatiestrategie en structuur in de aanpak en ondersteuning. Ook leidde de roadmap tot de activatie van de verschillende stakeholders.

Hoe nu verder?

Het Kadaster verkent de mogelijkheden om de vitale & wendbare organisatie samen met Inhealth verder vorm en inhoud te geven. Dit gebeurt in samenwerking met hr en communicatie: een belangrijk uitgangspunt.

Bekijk ook: Universiteit van Amsterdam

Bekijk casus

Bekijk ook: Detailresult Groep

Bekijk casus

Bekijk ook: KLM

Bekijk casus

Send this to a friend