Facilicom

Vraag

Facilicom is al geruime tijd bezig met het verankeren van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie. Zowel vanuit menselijk als bedrijfskundig perspectief onderkent Facilicom het belang van duurzaam inzetbare medewerkers. Het fysiek zware werk zorgt daarbij voor de nodige uitdagingen.

 

Rol Inhealth

Ons is gevraagd inzicht te bieden en advies te geven hoe met de verschillende uitdagingen om te gaan.

In 2015 begon de campagne ‘hoe lekker werk jij?’. Hiermee zijn twee onderzoeken van start gegaan, bestaande uit vragenlijsten en persoonlijke interviews. Er is gekeken naar:

  • Het werkvermogen van medewerkers en leidinggevenden.
  • In hoeverre er bewustzijn onder beide doelgroepen heerst ten aanzien van duurzame inzetbaarheid.

 Resultaat onderzoeken

  • Communicatie is een belangrijke eerste stap in het bereiken van de medewerkers.
  • Duurzame inzetbaarheid moet persoonlijke betekenis krijgen. Hiermee wordt bewustzijn gecreëerd van het belang van het onderwerp.
  • Ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden is noodzakelijk en dient op verschillende manieren vormgegeven te worden.

Momenteel werken Inhealth en Facilicom nog steeds op verschillende gebieden intensief samen om duurzame inzetbaarheid betekenis te geven en te verankeren binnen de organisatie. Zo wordt het onderzoek ‘hoe lekker werk jij’ nog steeds ingezet en worden er vervolgstappen gezet om betekenis te geven aan de reeds opgehaalde resultaten.

Bekijk ook

Succesverhaal: inzetbaarheid verlaagt verzuim

2 juni 2016


Van 7% naar 5% verzuim door inzetten op inzetbaarheid AriënsZorgpalet, een toonaangevende zorginstelling in Enschede, kampte al enkele jaren met te hoog verzuim. Ze investeerden in een vitaliteitsbeleid om medewerkers…
Succesverhaal: inzetbaarheid verlaagt verzuim

ProRail


Inhealth ontwikkelde het vitaliteitsprogramma ProRail Vitaal, dat aansluit op de organisatiestructuur van spoorwegbeheerder ProRail en op de diversiteit van haar medewerkers.
ProRail