Dunea

Vraag

Bij Dunea bestonden al verschillende initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met name de samenhang en de overkoepelende visie vroeg om aanscherping. Dunea vroeg Inhealth om te ondersteunen in de professionalisering van het inzetbaarheidsbeleid, door inzicht te geven in de kosten & baten, de benodigde focus en de mogelijkheden wat betreft preventie, verzuim en inzetbaarheid.

 

Rol Inhealth

In 2016 is Inhealth gestart met bovenstaande vraag.

Ook in 2017 en 2018 ondersteunt Inhealth Dunea in de professionalisering van het inzetbaarheidsbeleid. De aandachtsgebieden en doelstellingen behelzen:

 • Communicatie – het opzetten en uitvoeren van een gedegen communicatiestrategie.
 • Inzetbaarheid medewerkers – het bewustmaken van medewerkers van het belang van hun inzetbaarheid door middel van het programma ‘Mijn Kracht’. Hierin staan de thema’s fit&vitaal, werkplezier en vakmanschap centraal.
 • Verzuim – het reduceren van het verzuim door middel van de inzet van en intensieve samenwerking tussen verschillende expertises.
 • Eigen regie – de rollen en verantwoordelijkheden van leidinggevenden en medewerkers met betrekking tot inzetbaarheid van zichzelf en hun collega’s benoemen en versterken.
 • Borging – het borgen van alle initiatieven rondom inzetbaarheid in de processen.
 • Inzicht in kosten – het bieden van inzicht in de kosten rondom preventie, verzuim en inzetbaarheid, met als doel meer rendement te behalen met gelijkblijvende kosten.

 Resultaat

 • Een Business Case met daarin de nut & noodzaak van bestaande inzetbaarheidsinitiatieven en een advies hoe vorm te geven.
 • Ondersteuning bij het aanbestedingstraject van arbodienstverlening en WGA-keuze.
 • Communicatiestrategie vanuit een integrale visie.
 • Inzicht in rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen en stakeholders.
 • Intensieve samenwerking tussen verschillende providers, waardoor vindbaarheid en effectiviteit is toegenomen.

Lees ook

Dag van de arbeid: vijf lessen anno 2017

1 mei 2017


1 mei: dag van de arbeid. Tijd voor een korte reflectie. Nederland laat nog te veel liggen als het gaat om innovatie van ons werk. En die kansen liggen er…
Dag van de arbeid: vijf lessen anno 2017

Facilicom


Bij facilitair dienstverlener Facilicom wordt het belang van duurzame inzetbare medewerkers onderkend en zorgt fysiek zwaar werk voor de nodige uitdagingen. Inhealth biedt inzicht en geeft advies hoe hiermee om…
Facilicom