BAM Infra Rail

BAM Infra Rail

De vraag

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers binnen de spoorwereld duurzaam, gezond en met plezier aan het werk gaan? Het thema duurzame inzetbaarheid is voor BAM Infra Rail ontzettend belangrijk. Echter, waar begin je? Waar hebben medewerkers behoefte aan? Hoe staan we er als organisatie momenteel voor?

Onze aanpak: een online omgeving

Om dit goed in kaart te brengen hebben we in samenwerking met BAM Infra Rail en onze partner Belmondo.com een online omgeving ontwikkeld. Binnen deze online omgeving doorlopen alle medewerkers een vragenlijst die specifiek voor BAM Infra Rail is opgesteld met hierin vragen over vitaliteit, ontwikkeling en veiligheid. De output van deze meting wordt gebruikt om beleid te vormen voor de komende jaren. Daarnaast kunnen medewerkers online zien welke ondersteuning er vanuit BAM wordt geboden om alvast aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid!

Het resultaat: zelf aan de slag met drie aanknopingspunten

Uiteindelijk hebben 272 medewerkers, zowel medewerkers van kantoor als in de operatie, de vragenlijst ingevuld. Na analyse van de resultaten kwamen een aantal belangrijke aanknopingspunten naar voren, zoals dat medewerkers zich niet altijd verbonden voelen met de organisatie of niet weten welke richting BAM Infra Rail als organisatie op gaat. Daarnaast kwam veelal naar voren dat er niet gesproken wordt over ontwikkeling tussen leidinggevenden en medewerkers. Ook geven medewerkers aan moeite te hebben met het thema werk en privé balans. Deze aanknopingspunten heeft BAM inmiddels vertaald 3 strategische pijlers voor 2021:

  • Medewerkers vitaal en gemotiveerd houden
  • Medewerkers stimuleren om te blijven ontwikkelen
  • Aantrekkelijke werkgever in de markt zijn en blijven

Vanuit HR zal hier het komende jaar actief het gesprek met de verschillende businessonderdelen gevoerd worden. Daarnaast krijgen de onderdelen de vrijheid om zelf aan de slag te gaan met de uitkomsten. De voorwaarde hierbij is wel dat er per kwartaal een concrete actie ondernomen wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van energiemanagement workshops of door het stimuleren van ontwikkelgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers.

Hoe nu verder?

BAM Infra Rail gaat het komende jaar zelf aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast zijn wij momenteel aan het onderzoeken of het traject wat doorlopen is binnen BAM Infra Rail ook interessant kan zijn voor andere BAM onderdelen.

“Stappen gemaakt door de juiste inzichten”

Bijzonder waardevol & verhelderend, dat zijn de eerste woorden die me te binnen schieten wanneer ik terug kijk op onze samenwerking met Inhealth. De specialisten en de producten van Inhealth maakte hier impact & resultaat, namelijk de juiste inzichten om duurzame inzetbaarheid bij onze workforce te vergroten!

Leon de Wit, HR Business Partner Bam Infra Rail bv

Send this to a friend