Arkin

Vraag

Arkin vindt het belangrijk om een cultuur neer te zetten waarin medewerkers zich prettig en vitaal voelen en waarin werkplezier en gezond gedrag de basis vormen.

Alleen op deze manier kan Arkin haar ambitie om goede cliëntenzorg te leveren waar maken. Vanuit die visie zijn verschillende initiatieven gaande waar een gezonde leefstijl onderdeel van uitmaakt. Het afgelopen jaar is door Arkin het ‘Nrgize’ project opgezet dat zich richt op het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van medewerkers.

Arkin vroeg Inhealth om hulp bij het ontwerpen en organiseren van een Gezondheidsplein, waar medewerkers gezondheidstesten kunnen doen, advies kunnen krijgen en workshops kunnen volgen. Op deze manier krijgen medewerkers van Arkin inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid en worden medewerkers aangespoord om in beweging te komen.

Daarnaast wil Arkin ‘Nrgize’ meer laten leven. Door middel van het inzetten van diverse communicatiemiddelen wil Arkin haar medewerkers prikkelen om aan hun vitaliteit en gezondheid te werken. Arkin vroeg Inhealth om advies met betrekking tot communicatie en hulp bij de inrichting van het digitale portaal van Nrgize.

Rol Inhealth

In 2017 is Inhealth gestart met bovenstaande vraag. Inhealth heeft haar ondersteuning geboden bij:

 • Advisering m.b.t. de inhoud en vormgeving van het Gezondheidsplein;
 • Advies m.b.t. het activeren van medewerkers om naar het Gezondheidsplein te komen;
 • Ondersteuning bij het daadwerkelijk organiseren van het fysieke Gezondheidsplein, faciliteren en aanwezig zijn;
 • Ontwerp communicatiemiddelen;
 • Communicatie in aanloop naar het evenement;
 • Contentmanagement;
 • Advies m.b.t. de digitale opvolging (welke informatie moet op het portaal komen, in welke vorm, etc.).

In 2018 wordt de ondersteuning omtrent communicatie en contentmanagement door Inhealth opgevolgd. Inhealth zal de content van het Nrgize portaal beheren en een animatie voor Nrgize ontwerpen.

“Het is voor ons van groot belang dat medewerkers fit & vitaal zijn en met plezier naar hun werk gaan. Dit heeft een positief effect op het ziekteverzuim en werkdruk. Ook hopen we, door het verbeteren van het werkklimaat, dat mensen lang voor onze organisatie willen blijven werken.”
Gaby van de Pavert – HR Adviseur, Arkin

 Resultaat

 • Grote opkomst van medewerkers bij het Gezondheidsplein (700 bezoekers)
 • Positieve reacties van medewerkers
 • Bekendheid van het Nrgize project
 • Medewerkers hebben inzicht gekregen in hun eigen fysieke en mentale gezondheid
 • Medewerkers zijn gemotiveerd om actie te ondernemen m.b.t. hun eigen gezondheid
 • Duidelijke richtlijnen voor de inrichting van het digitale portaal

Lees ook

Programmamanagement


Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is pas effectief als deze is verankerd in de bedrijfsvoering. Programmamanagement begint met een verkenning van de organisatie. Vervolgens wordt bepaald welke modules het meest succesvol…
Programmamanagement

Zorggroep Almere


Inhealth voerde voor zorgverlener Zorggroep Almere onderzoek uit en op basis van de resultaten is gekozen voor een aanpak met teamsessies en preventiegesprekken.
Zorggroep Almere

De basis op orde, maar dan anders.

28 april 2015


In ons advieswerk krijgen we dit, zonder te overdrijven, minimaal wekelijks om de oren. Mooi verhaal, we vinden het belangrijk, maar bij ons moet eerst de basis op orde. Ehh,…
De basis op orde, maar dan anders.