AriënsZorgpalet

Vraag

AriënsZorgpalet kampte al enkele jaren met te hoog verzuim. Ze investeerden in een vitaliteitsbeleid om medewerkers gezonder te maken. Dit beleid had echter onvoldoende effect. En met de bezuinigingen in de zorg was er ook weinig budget om meer te doen.

 

Rol Inhealth

Samen ontwikkelden we een nieuw business model. We hebben de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht. Het doel was een verzuimreductie van 7% naar 5% in twee jaar zónder dat dit een extra investering vanuit de organisatie vroeg.

In april 2014 zijn we gestart met het programma Fit voor Werk. Hiervoor is een leidend team samengesteld met belangrijke stakeholders en experts uit de organisatie. Aan de ene kant werkten we aan het lopende verzuim (curatief) en aan de andere kant aan de inzetbaarheid van medewerkers (preventief).

Samen met Inhealth maken wij een verdiepingsslag in ons traject van verzuim tot en met duurzame inzetbaarheid. Het betreft een integrale aanpak met een concreet doel en resultaat. Inhealth is voor ons hierin een professionele, daadkrachtige, enthousiaste en toegankelijke partner die commitment over het resultaat durft aan te gaan.
Elo Gramsbergen, Raad van Bestuur, AriënsZorgpalet

 Resultaat

  • De verantwoordelijkheid en regie is bij de medewerker gelegd.
  • Er wordt niet meer gepraat over ‘verzuim’, maar over ‘hoe blijf jij Fit voor Werk’.
  • Medewerkers ervaren het programma als positief.
  • Medewerkers trekken vaker op tijd aan de bel.
  • Twee jaar later is het verzuim voortschrijdend 2% lager! Lees ook: ‘Succesverhaal: inzetbaarheid verlaagt verzuim‘.

Lees ook

Facilicom


Bij facilitair dienstverlener Facilicom wordt het belang van duurzame inzetbare medewerkers onderkend en zorgt fysiek zwaar werk voor de nodige uitdagingen. Inhealth biedt inzicht en geeft advies hoe hiermee om…
Facilicom

Succesverhaal: inzetbaarheid verlaagt verzuim

2 juni 2016


Van 7% naar 5% verzuim door inzetten op inzetbaarheid AriënsZorgpalet, een toonaangevende zorginstelling in Enschede, kampte al enkele jaren met te hoog verzuim. Ze investeerden in een vitaliteitsbeleid om medewerkers…
Succesverhaal: inzetbaarheid verlaagt verzuim

Strategiespel


Het Strategiespel draait om het vullen van de strategiekaart. De spelvorm stimuleert de creativiteit, samenwerking en aanscherping van opvattingen en ideeën.
Strategiespel