Webinars gezondheid, balans, sociale veiligheid en ontwikkeling

Cultuur & leiderschap

Waarom

De vier webinars gaan allemaal in op één van de vier gangbare thema’s van duurzame inzetbaarheid (gezondheid, balans, ontwikkeling en veiligheid). In iedere webinar worden leidinggevenden, op laagdrempelige wijze, bekendgemaakt met de belangrijkste uitdagingen en aandachtspunten per subthema.

Hoe

Webinars zijn zeer populair gebleken trainingsvormen voor leidinggevenden, met name vanwege de gemakkelijke interactie (door interactieve polls, games en inspiratie). Door de vorm kunnen leidinggevenden vanuit hun eigen locatie deelnemen. De webinars duren ieder 1 uur.
Door middel van praktijkcasussen, theorieën, handvatten en stellingen wordt de materie rond ieder subthema van duurzame inzetbaarheid concreter gemaakt. Hierdoor worden leidinggevenden alerter op mogelijke uitdagingen die hun medewerkers op dergelijke thema’s ervaren. Aan het einde van iedere webinar worden leidinggevenden ook uitgedaagd om concrete toepassingen en activiteiten te bedenken om in de praktijk aandacht te besteden aan dit thema.

Wat levert het op

Deelnemers leren per subthema met welke uitdagingen medewerkers te maken kunnen krijgen, op welke signalen zij moeten letten en op welke manier zij hier als leidinggevenden aandacht voor kunnen hebben.

Doorlooptijd

Het pakket aan 4 webinars neemt 4 x 1 uur in beslag. Elk subthema heeft een webinar van één uur.
Send this to a friend