Strategiespel & roadmap

Strategie & monitoring

Waarom

Beleid en programma’s rondom de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn complex. Dat vraagt om meer dan losse interventies. Indien een organisatie zich echt wil voorbereiden op de toekomst en aan de slag wil gaan met gezondheidsmanagement. Dan is een aanpak dat in verbinding staat met de context, strategie en ambitie van de organisatie het meest effectief.​
Waar begin je en hoe leg je verbinding met de context, strategie en ambitie van de organisatie? Met het Strategiespel van Inhealth wordt een gezamenlijk antwoord gevonden op die vragen.

Hoe

Onze aanpak start met het maken van een analyse op basis van het Strategiespel. Hierbij doen we vooraf deskresearch. Zo kunnen we ons inhoudelijk op basis van cijfers en de strategie goed voorbereiden.
Het Strategiespel draait om het vullen van de strategiekaart. De spelvorm stimuleert de creativiteit, samenwerking en aanscherping van opvattingen en ideeën.

De uitkomsten bieden een duidelijke context binnen de bedrijfsstrategie, overzicht van de beschikbare rollen, overzicht van de talenten van het management en de medewerkers en inzicht in de gewenste instrumenten.

In deze interactieve bijeenkomst met uw eigen medewerkers komen de volgende elementen aan bod: ​

 • Koers van de organisatie
 • Type management en leiderschap ​
 • Medewerkers​
 • Overige stakeholders ​
 • De cultuur​
 • Gewenste rendement​
 • Communicatie ​

Wat levert het op

De verkregen inzichten worden compact samengevoegd in de vorm van een Roadmap. Op één A3 staan de analyse, het ontwerp en het plan van aanpak uitgewerkt. Vooral de analyse en het ontwerp zorgen voor een goede verandering. Je ziet de belangrijkste strategische speerpunten, het te ontwikkelen beleid en alle benodigde acties en interventies. De Roadmap is overzichtelijk en visueel aantrekkelijk en biedt ook op langere termijn houvast voor gezondheidsmanagement aan hr, leidinggevenden en medewerkers.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het Strategiespel en het ontwikkelen van een roadmap is 4-8 weken. Daarin doorlopen we de volgende stappen:
 • Desk- en fieldresearch: 1 week
 • Uitvoering Strategiespel: 0,5 dag
 • Uitwerking Strategiekaart en Roadmap: 1-2 weken
 • Presentatie Strategiekaart en Roadmap: 2 uur
Send this to a friend