Communicatie- en contentplan

Communicatie & activatie

Waarom

In het communicatieplan worden onder meer doelgroepen, doelstellingen en strategie opgenomen. Een herkenbare identiteit van het programma is daarbij een belangrijk onderdeel van het plan. Dit kan bestaan uit een programmanaam, beeldmerk, een herkenbare stijl met specifiek taalgebruik en het type middelen. Het plan van aanpak geeft de organisatie of het bedrijfsonderdeel richting voor de uitvoering van communicatie. In het contentplan staan vervolgens praktisch te zetten stappen om doelgroepen te activeren.

Hoe

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Daarom maken we communicatie- en contentplannen over programma’s rondom duurzame inzetbaarheid op maat. Dat doen we samen met de doelgroep en diverse stakeholders in het ‘communicatiespel’. Deze werkvorm is creatief, verbindend en inspirerend; een interventie op zichzelf.

Tijdens het communicatiespel wordt er onder begeleiding ingegaan op behoeftes van doelgroepen, de gewenste communicatieboodschap, uitstraling en communicatiemiddelen van het programma. Er is volop interactie en inspiratie van andere organisaties, zodat deelnemers geprikkeld worden om input te geven. Op basis van de input wordt er een moodboard en een communicatieplan ontwikkeld welke in één overzicht de identiteit en uitstraling van het programma weergeeft.

Op basis van het communicatieplan wordt er een contentplan opgeleverd, inclusief een aantal basismiddelen, zoals een flyer of sjabloon voor een nieuwsbrief, zodat een organisatie direct aan de slag kan. Onze opleveringen zijn overzichtelijk en visueel en dus geen lijvige, tekstuele rapporten.

Wat levert het op

De organisatie heeft een duurzaam inzetbaarheidsprogramma met een passende uitstraling en een bijbehorend communicatieplan. Denk aan een programmanaam, beeldmerk, boodschap, herkenbare stijl en basis middelen waarmee gecommuniceerd kan worden.
Daarnaast heeft de organisatie, naast een basis set communicatiemiddelen, een leidraad om het contentplan uit te (laten) voeren, verdere communicatiemiddelen en campagnes te ontwikkelen en een eenduidige taal/ framework te gebruiken. Hiermee kan de organisatie het programma een positieve lading geven en worden medewerkers geactiveerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Doorlooptijd

De doorlooptijd bedraagt ongeveer 6 à 8 weken
Send this to a friend