Winnen van de weerstand

3 maart 2016

Als consultant geef ik veel workshops voor verschillende organisaties en groepen over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor de organisatie? In hoeverre leeft het thema in de organisatie? En hoe ervaart men zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid? In deze workshops ga ik het gesprek aan met directeuren, HR medewerkers, leidinggevenden en niet te vergeten, medewerkers. En juist deze laatste groep is zo cruciaal om mee te nemen in het gesprek.

Weerstand
‘Bovenaf’ ziet men vaak wel nut en noodzaak van duurzame inzetbaarheid. Zij zien de bedreigingen in van ‘het niets doen’ in de korte én lange termijn cijfers. Maar juist voor de mensen om wie het gaat, de medewerkers, is duurzame inzetbaarheid vaak een moeilijk en gevoelig onderwerp. Vaak stuit ik dan ook op weerstand: ‘’waarom vertelt mijn werkgever mij wat ik moét doen? Het gaat toch goed zoals het gaat!’’.

Herkenning
Ik begrijp deze reactie volkomen, en toch probeer ik de medewerkers die dit roepen op andere gedachten te brengen. Duurzame inzetbaarheid gaat niet enkel over de overtollige kilo’s, de ongezonde eetgewoontes, en het te weinig bewegen. Dat zijn inderdaad vaak zaken waarbij de ‘baas’ al gauw paternalistisch overkomt. Maar wanneer men inziet dat duurzame inzetbaarheid net zo goed gaat over mentaal welzijn (in welke mate heb je last van spanning en ben je veerkrachtig voor stressoren), motivatie en betrokkenheid (ga je elke dag met plezier naar je werk, en net zo goed naar huis), werk-privé balans (zijn de verschillende rollen die je moet vervullen op het werk en thuis in evenwicht) en vakkennis en vaardigheden (heb je de juiste competenties om je werk uit te oefenen en ontwikkel je je graag),

Erkenning
Een open houding ten opzichte van duurzame inzetbaarheid vindt dus plaats wanneer men het gesprek aangaat met medewerkers, en met waardering en begrip spreekt over ieders persoonlijke situatie. Zo merk ik dat de weerstand die vaak aanwezig is in het begin van een workshop, vaak omslaat in een sfeer waarin men persoonlijke verhalen deelt en achterdocht plaats maakt voor erkenning. Het lijkt dan ook zo simpel: betrek de mensen om wie het gaat door het gesprek met ze aan te gaan en hen het gevoel te geven dat er naar ze geluisterd wordt. Je zult zien dat je dan veel verder komt en meer resultaten boekt.

Win-win
Een collega van mij noemt zichzelf ook wel een missionaris als het gaat om ons vakgebied, waarbij we het woord dienen te verspreiden over de nut en noodzaak van duurzame inzetbaarheid. De boodschap die ik dan ook hier probeer te verkondigen is tweeledig: duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp voor de werkgever én de werknemer, waarbij het meenemen van de medewerkers in het gehele proces cruciaal is. Uiteindelijk profiteert iedereen van de inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Deel artikel

Meer inspiratie