Waarom protesteren Nederlandse boeren in Den Haag?

1 oktober 2019

Vandaag, 1 oktober gingen de boeren massaal naar Den Haag om hun ongenoegen te uiten over het negatieve beeld dat over de boeren is uitgestort. Ze zouden onheus zijn weggezet als dierenmishandelaars en milieuvervuilers. “De problemen van Nederland horen niet op hun bordje thuis.”

En ik ben het me ze eens. Het kan niet zijn dat er één groep in de maatschappij verantwoordelijk is voor grote veranderingen in ons ecosysteem en mogen opdraaien voor de bijbehorende ingrijpende gevolgen. Zonder boeren geen eten, is het mantra dat er tegenover wordt gezet.

Omgaan met weerstand bij verandering

Afgelopen maand heb ik in de slipstream van een aantal collega’s meegedaan aan een ‘less plastic challenge’. Hoe kunnen wij ons gedrag zo aanpassen en met kleine en slimme oplossingen, minder plastic gebruiken. Ik heb gemerkt hoe ontzettend lastig dat was. Jawel, ik doe aan afvalscheiding en de plastic boodschappentas is al lang uit mijn patroon, maar het overige? Alles is verpakt. Plastic heeft ons leven makkelijker gemaakt en voedsel is in hapklare porties verdeeld zodat we niet onnodig méér consumeren dan nodig is. Er is voor mij meer nodig om mijn gedrag hierin nog radicaler te veranderen.

Verschil met de boeren is alleen dat er bij mij geen extra regelgeving, stikstof accijns of milieupolitie op de stoep staat om te beoordelen of ik me wel voldoende milieubewust gedraag. Ik had me wel drie keer bedacht als ik zou weten dat er continue iemand meekijkt of ik wel ‘less plastic’ handelde. Is het dan domme pech voor de boer of kunnen we helpen?

”Weg van het frame van de boer als éénzijdige vervuiler”

Wat ik als professional in mijn vak heb geleerd is onder meer twee inzichten. Ten eerste dat veranderen van ons gedrag lastig is, mede omdat ons primitieve brein en automatisch gedrag veel sterker is dan ons nieuwe, aangeleerde gedrag. Ten tweede dat communicatie en de omgeving helpt om de gezonde of milieubewuste keuze makkelijker te maken, bijvoorbeeld met technieken als nudging en framing, om onbewust het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken.

Vanuit deze lessen moeten we af van het frame van de boer als éénzijdige vervuiler. Het zorgt voor weerstand en gaat deze ondernemers niet helpen bij hun nieuwe gedrag. Verantwoordelijkheid ligt volgens mij in de gehele keten en misschien wel bij diegene die er voor geleerd hebben. Dat zijn namelijk de marketeers die weten hoe ze ons onderbewuste gedrag zo kunnen beïnvloeden, om bijna dagelijks ons winkelmandje te vullen met de producten van de boer. De oplossing is dichter bij dan je denkt.

Meer inspiratie

Verzuim – inzetbaarheid: Focus in aanpak
Lees meer
Verzuim – inzetbaarheid: Sturen op impactvolle interventies
Lees meer
De vijf trends van duurzame inzetbaarheid in 2017
Lees meer
Waarom zou ik investeren in duurzame inzetbaarheid?
Lees meer

Send this to a friend