Versnellen of vertragen?

5 april 2017

Op 28 maart stond alweer de derde dag van de Course Strategic Health Management op het programma. Deze kenmerkte zich door de interactieve oefenvormen. Een leuke club deelnemers vanuit Tigra heeft zich vanaf deze dag aangesloten bij de course!

In het ochtendprogramma sprak veranderkundige Sandra van der Maarel over transformaties, veranderen en leiderschap binnen organisaties. Zij nam ons mee in de ontwikkelingen van organisaties door de tijd heen en de organisatievormen die tot bewezen verandering en doorbraken hebben geleid. In onze huidige tijd ontwikkelen zich nieuwe manieren van organiseren en ontstaan andere structuren. Hierin staan empowerment, teamprestaties, co-creatie en een door waarden gedreven cultuur centraal.

 

Een VUCA World: een snelle, onzekere, complexe en vage wereld

De wereld om ons heen verandert continu, is onzeker en complex. We leven in een VUCA World. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Wat zoiets betekent als:

  • Volatile – Snel veranderend;
  • Uncertain – Onzeker;
  • Complex – Complex;
  • Ambiguous – Vaag / dubbelzinnig.

Om in deze VUCA World te overleven of een strategische route uit te stippelen is het van groot belang om af en toe te vertragen en afstand te nemen. Sandra ging hier verder op in met behulp van de theorie U. Deze theorie beschrijft het proces om tot fundamentele verandering te komen. De letter U laat daarmee de weg zien waarlangs die verandering gestalte krijgt. Eerst ‘de diepte in’ om vervolgens met behulp van deze inzichten stapje voor stapje tot actie over te gaan.

 

Eigenaarschap: ‘zorgen voor’ het geheel

Pieter van der Haak nam het middagprogramma voor zijn rekening en wist ons als snel in beweging te krijgen door de verschillende oefenvormen, met name omtrent het begrip ‘eigenaarschap’. Een begrip wat binnen HR en duurzame inzetbaarheid veel wordt benoemd, maar waar nog vrij moeilijk een vinger op kan worden gelegd.

Eigenaarschap benoemt hij niet als het goed uitvoeren van een taak, maar meer als zich ergens over ‘ontfermen’, ‘zorgen voor’ het geheel.

 

Stakeholdermanagement

Tot slot bracht Phillip Hupkes duurzame inzetbaarheid bij ProRail in kaart. Met veel enthousiasme deelde hij zijn ervaringen als manager over succesvolle interventies en de kleine stapjes die tot een verandering hebben geleid. Wat naar voren komt is dat de verschillende stakeholders, belangen en persoonlijke issues vooruitgang in de weg kunnen zitten. Cruciaal is steeds weer bewust te zijn van deze actoren in organisaties en het (tijdig) verbinden van de belangrijkste actoren die een rol kunnen spelen binnen het domein van duurzame inzetbaarheid.

Deel artikel

Meer inspiratie