De werkprestatie centraal

Hoe kun je het functioneren van medewerkers en dus de organisatie optimaliseren? Waar moeten je dan op letten? Wat voor maatregelen horen daarbij? Hoe passen die binnen een totaalaanpak? Zet de werkprestatie centraal: het functioneren van mens en organisatie als geheel.

Werkvermogen?
De huidige maar vooral de toekomstige arbeidsmarkt vraagt om optimale benutting van het potentieel van de beroepsbevolking. Nu de meeste organisaties het verzuim tot een acceptabel niveau teruggebracht hebben, verschuift de focus naar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Vitaliteits- en inzetbaarheidsprogramma’s beloven het werkvermogen van de medewerker te vergroten en stomen ze klaar voor de toekomst. Probleem opgelost. Of toch niet? Ga je met een goede conditie en een goede werk-privé balans automatisch beter presteren?

Werkprestatie!
Nee! De werkprestatie is meer dan het uitvoeren van taak. Het gaat om het functioneren van mens en organisatie als geheel. En toch ligt de focus van de programma’s rondom inzetbaarheid op de individuele gezondheid. InHealth heeft samen met TNO bedrijf Value2Share onderzoek gedaan naar de factoren die de werkprestatie beïnvloeden en deze verdeeld in:

Persoonlijke factoren
De fit tussen persoon en de organisatie
Organisatiekenmerken

De laatste 2 categorieën blijken van grotere invloed op de prestatie te zijn dan de persoonlijke factoren. Een beschrijving van het onderzoek en een praktisch uitwerking daarvan zijn beschreven in het boek Van Werkvermogen Naar Werkprestatie.

Send this to a friend