Succesverhaal: inzetbaarheid verlaagt verzuim

2 juni 2016

Van 7% naar 5% verzuim door inzetten op inzetbaarheid

AriënsZorgpalet, een toonaangevende zorginstelling in Enschede, kampte al enkele jaren met te hoog verzuim. Ze investeerden in een vitaliteitsbeleid om medewerkers gezonder te maken. Dit beleid had echter onvoldoende effect op het verzuim. En met de bezuinigingen in de zorg was er ook weinig budget om meer te doen. Een grote uitdaging voor deze ambitieuze organisatie.

Samen met Inhealth is begin 2014 een nieuw business model ontwikkeld. De huidige en gewenste situatie zijn in kaart gebracht en er is gezamenlijk gekeken wat de ‘nice to have’ en de ‘needs to have’ waren. Door het herverdelen van de bestaande budgetten is vervolgens financiële ruimte gecreëerd voor een andere aanpak. Doel daarbij was een verzuimreductie van 7% naar 5% in twee jaar zónder dat dit een extra investering vanuit de organisatie vroeg.

Tweesporenbeleid

In april 2014 zijn we gestart met het programma Fit voor Werk. Hiervoor is een leidend team samengesteld met belangrijke stakeholders en experts uit de organisatie. Vervolgens is een tweesporenbeleid ingezet. Aan de ene kant werkten we aan het lopende verzuim (curatief) en aan de andere kant aan de inzetbaarheid van medewerkers (preventief).

Schermafbeelding 2016-06-02 om 11.00.39


“We praten niet over verzuim, maar over ‘hoe blijf jij Fit voor Werk?'”

Door constant het onderwerp ‘verzuim’ op een positieve manier te laden, het onderwerp continu op de agenda te houden en uit te gaan van kansen en mogelijkheden, is er stapsgewijs toegewerkt naar een reductie van het verzuim. De verantwoordelijkheid en regie is bij de medewerker gelegd. We praten niet over verzuim, maar over ‘hoe blijf jij Fit voor Werk’. Deze communicatie wordt door alle betrokkenen ook zo gebruikt: er is één centrale positieve boodschap. Wel zo duidelijk.


“Wat een prettige manier om aan dit thema te werken!”

Medewerkers ervaren het programma als positief. In de teamsessies werd benoemd: ‘Wat een prettige manier om aan dit thema te werken!’ Doordat we in de teamsessies de dialoog zijn aangegaan over inzetbaarheid en de rol voor jou en het team, trekken medewerkers nu vaker op tijd aan de bel. De boodschap is ‘liever op tijd actie ondernemen als je nog aan het werk bent, dan doorlopen tot je tegen de lamp loopt’. Dan kun je nog veel makkelijker geholpen worden. Want je ziek moeten melden is voor niemand leuk; voor de organisatie niet, voor je team niet en allerminst voor jezelf.

Twee jaar later zitten we nu op een verzuim dat voortschrijdend 2% lager is! Een succesverhaal!

arienszp

Deel artikel

Meer inspiratie