Gedrag is irrationeel, maar voorspelbaar irrationeel

14 juni 2018

Kort geleden ben ik bij Inhealth begonnen. Meteen mocht ik de Course Strategic Health Management volgen. Op een van de dagen nam Sanne Hemmer van D&B Gedrag de 22 deelnemers mee in de grilligheid en de patronen van het menselijk gedrag. Zeer relevante inzichten voor het werk in ons vakgebied: Strategisch gezondheidsmanagement.

Richten, inrichten en verrichten

Bij Inhealth helpen wij werkgevend en werknemend Nederland om stappen te zetten richting duurzame inzetbaarheid. Daarbij houden we ons bezig met richten en inrichten:

  • Richten: de strategie rondom gezondheidsmanagement moet passen bij de missie en visie van de opdrachtgever.
  • Inrichten: de tools, programma’s, communicatie en interventies moeten passen binnen de cultuur en huidige werkzaamheden en processen van de opdrachtgever.

Als dit strategisch richten en inrichten klopt, kan het verrichten, het gedrag en de uitvoering, haast niet achterblijven. Dit kost wel het nodige denkwerk, voorbereiding en energie, maar het resultaat is dan niet voor even, maar echt duurzaam.

Gedragsveranderingstechnieken

Het is namelijk van belang om de organisatie, lees: alle medewerkers van de organisatie, mee te krijgen in de verandering, in het nieuwe gedrag. Voorbeelden van principes om (langzaam) iedereen te overtuigen komen van Cialdini. Hij geeft handvatten hoe je mensen mee kunt krijgen in nieuw gedrag. Deze worden breed toegepast in de reclamewereld. Hier twee voorbeelden die Sanne heeft behandeld:

Sociale bewijskracht

Sociale bewijskracht: als blijkt dat veel mensen het nieuwe (voorbeeld)gedrag reeds vertonen, zullen anderen gauw volgen. Er zijn hier hilarische filmpjes van te zien online. Victor Mids had een een mooi item van bij Mindf*ck. Bij verschillende opdrachten zetten wij vaak ambassadeurs in, om zo een bepaalde spin-off te genereren. Ambassadeurs voor een bepaalde verandering of verbetering zijn altijd wel te vinden.

Sympathie

Het andere voorbeeld dat hier dicht tegenaan ligt is het wekken van sympathie. Dit kan het beste door persoonlijke aandacht en oprechte interesse. Hierdoor wordt er vertrouwen gewekt en zal de (doel)groep eerder meegaan in het nieuwe gedrag. Hier komt communicatie en zeker ook persoonlijk contact bij kijken. Concreet houdt dit in dat we samen met de opdrachtgever de oplossing bedenken en maken. Dit doen we door het inzetten van onder andere focusgroepen, klankbordgroepen en interactieve werkvormen.

En nu veranderen!

Het menselijk gedrag is niet ‘1, 2, 3’ te veranderen. Inmiddels weten we er wel wat vanaf, zodat we gedrag kunnen sturen of beïnvloeden. Alleen vertellen en dus kennis geven is vaak niet voldoende. Naast het verhaal moet ook de omgeving of werkwijze opnieuw ingericht worden. Hierdoor wordt het makkelijker het nieuwe gedrag uit te voeren met als doel duurzamer inzetbaar te worden.

 

Benieuwd naar nog meer inzichten, of wat te doen bij weerstand? Ik hoor het graag.

Deel artikel

Meer inspiratie